Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Agedrup Skole

 • Brolandvej 16, 5320 Agedrup
 • 63 75 01 00
 • 5798006606580
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Christian Hovendal den 19-04-2018
  VIGTIG INFORMATION

  Kære alle forældre på Agedrup skole
  Fra sommeren 2019 afløses det velkendte skole-intra af en ny samarbejds- og kommunikationsplatform, der hedder AULA. KL og regeringen besluttede i 2014, at folkeskolereformen skulle understøttes af en ny platform og således bliver AULA en landsdækkende løsning med over 2 mio. brugere. 98 kommuner tager Aula i brug på skoleområdet, mens Odense Kommune er en af de 93 kommuner, der også tager Aula i brug på dagtilbudsområdet. Det betyder, at du kan følge dit barn fra det begynder i dagpleje til afslutningen af folkeskolen i et og samme system.  
  Selvom sommeren 2019 virker som langt ude i fremtiden, er forarbejdet allerede igang. En del af forarbejdet indebærer, at forældre til børn i dagpleje, børnehuse og skoler opretter et uni-login. Dit barn bruger i skolen allerede sit uni-login hver dag til alle vores platforme, og I vil som forældre kunne gøre det samme og skifte mellem fx intra, AULA og minuddannelse uden at skulle logge på flere gange.

  HVAD SKAL DU GØRE:
  For at oprette et uni-login skal du på siden her (login til forældreintra) trykke på den grønne knap "Brug uni-login". Herefter kommer en uni-login "kasse" frem. Her skal du nederst i kassen klikke på "Glemt brugernavn eller adgangskode" (også selvom du ikke har et). Herefter skal du bruge dit nem-id til at oprette et adgangskode til det brugernavn, du bliver tildelt - tryk på "Log på med NemID".

  Vedhæftet er yderligere information om AULA og vejledning til oprettelse af uni-login med billeder. Hvis du har spørgsmål eller problemer med oprettelse, er du velkommen til at ringe til skolens kontor.

  Med venlig hilsen
  Christian Hovendal
  Souschef, Agedrup Skole
   

Facebook

Ugen der gik

 

Ugen der gik - Uge 15

SFO2 - Vi laver et fedt tilbud til 4. klasserne næste år! Glæd jer:-)
Fra dette skoleårs begyndelse var  det slut med det klubtilbud, der ellers har været til børn fra 4. klasse, når de ikke længere kan gå i SFO. I stedet besluttede Odense Kommune, at de allerede eksisterende SFO’er skulle tilbyde SFO2 for 4. klasseselever.

Her på Agedrup Skole har vi en ambition om fra næste skoleår at skabe et super godt tilbud, som alle børn i 4. klasse gerne vil være en del af, så de i stedet for at gå hjem hver for sig, kan være en del af et sjovt fællesskab med de andre fra årgangen. Vi er i gang med at lave nyt lækkert lokale klar og planlægger et poolbord og andre sjove aktiviteter. I kommer snart til at høre mere om det, og Christina og Mike vil komme rundt i 3. klasserne og lave en navnekonkurrence - Det skal selvfølgelig ikke hedde SFO2, men noget meget mere fængende. Det spørger vi børnene om hjælp til ligesom, vi spørger dem, hvad de godt kunne tænke sig skal være en del af et tilbud, der passer til 4. klasse.

Skoleårets planlægning
Torsdag var Mohammed, Christian og Camilla ude af huset til det første længere møde om næste års planlægning. Vi kiggede på teamdannelse, timefordelingsplan, retningslinjer for fagfordeling mødefrekvens- og struktur og meget andet. PÅ mandag mødes vi med PU på Phönix og inddrager dem som de første, så vi er klædt på til de fælles fagfordelingsmøder.

Dannelsesprocessen

Karina ledte slagets gang på vores fælles møde i onsdags, hvor centrum for arbejdet var dannelsesbegrebet. Vi har arbejdet med indsatsteorier i relation til dannelse gennem hele skoleåret. Det er interessant nu at være nået til spørgsmålet om, hvordan vi i de daglige didaktiske beslutninger om vores undervisning tænker dannelse ind som en naturlig del. I blandede arbejdsgrupper på tværs af afdelinger blev der knoklet og diskuteret, og vi glæder os til at storteams i næste uge mødes med input i forhold til alle de tre fokusord, vi arbejdede med og som storteams skal tage med videre i deres indsatsteorier.

Medmenneskelighed, mod, udholdenhed og nysgerrighed er omdrejningspunktet i odense kommunes dannelsesstrategi, som I finder lige her: https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/dannelsesstrategi

Ugens appetizer: Et blik på en lærers hverdag

Maibritt har forsynet os med denne uges appetizer, som viser lidt om, hvordan en typisk dag ser ud for en lærer. det er tankevækkende - og sjov:-)  https://www.youtube.com/watch?v=ynVeRfIZl0M

Ugen der kommer

Judith er domsmand og kommer kun mandag formiddag samt torsdag og fredag.

PU har arbejdsdag på Phönix på mandag, hvor vi arbejder med skoleårets planlægning

Netværksmøde for ordblinde elever på fredag
På fredag i næste uge klokken 12-13 er der påny netværksmøde for de af vores elever, der er udfordret af ordblindhed. Mødet foregår i mødelokalet ved kontoret, og man skal medbringe sin Cromebook. Her videndeler eleverne, og Pernille og Charlotte - vores to vores læsevejledere - underviser og guider. Denne gang i forhold til arkivsystemer på Drev, Apps på telefonen, OCR-behandling af tekst fra NOTA i AppWriter mm.

Vi håber, flere vil deltage denne gang, så hjælp beleverne med at huske det! :-)

Rigtig god weekend

Mohammed, Christian og Camilla

 

 

Ugen der gik uge 14

 

Aktioner i ungemiljøet

Både Lars og Tina havde tirsdag besøg i deres undervisning af ressourceteamet. Det gav efterfølgende anledning til nogen gode refleksioner i de didaktiske samtaler, hvor der især blev sat spot på læsning og læsestrategier og arbejdsformer. Der er som altid spændende at være med til aktionslæringsforløbene og givtige snakke vi har med hinanden om vores praksis. Onsdag havde ressourceteamet og Camilla sparring og vejledning med Lene Milling fra UCL - en givende dag, hvor vi blandt andet fik ros for vores arbejde med aktionslæring.

 

Folkeskolens prøver

Onsdag var store “trækkedag” for vores 9. årgang, hvor eleverne trak de fordybelsesområder, de skal arbejde med i de forskellige prøvefag. Det er altid spændende at være med og se elevernes reaktioner, når de trækker deres emner. Den 23. april må det offentliggøres hvilke fag eleverne skal til prøve i og lærer- censorfordelingen fald fredag formiddag på plads, så den begyndende planlægning kan starte.

 

Pædagogisk døgn  

Torsdag drøftede ledelsen det pædagogiske døgn i Kerteminde. Opdraget vi har fra P.U. er, at der ikke søsættes nye indsatsområder, men at vi arbejder videre med de samme som i år ud fra forskellige perspektiver. Vi kan ikke afsløre så meget endnu, men dog løfte sløret for, at vi har en meget spændende oplægsholder på krogen, som skal arbejde sammen med os den første dag. Men sæt et stort kryds i kalenderen den 9. og 10. august, for her tager vi afsted til Kerteminde.

 

Ny lærer i ungemiljøet

Line har haft sin første uge på Agedrup Skole, hvor hun har brugt tiden på at lære eleverne at kende. Vi ved, at I har taget godt imod hende og at I fortsat vil hjælpe hende med at finde rundt på skolen. Der er mange ting, der skal læres, når man begynder et nyt sted. Velkommen til, Line.

 

Ugen der kommer

 

Projektopgave 8. årgang

I næste uge tager 8. årgang fat i projektopgaveformen, hvor de hele uge skal arbejde under hovedemnet “Verden omkring os”. Det bliver spændende at følge med i, og ikke mindst for eleverne at prøve kræfter med formen, inden det er alvor næste år.

 

Læsekaravanen på 2. årgang

På mandag får 2. årgang besøg af Læsekaravanen, hvilket er i tråd med skolens indsatsområde Læsning. Temaet er “Jordans Børn”, og eleverne kommer til at arbejde med en masse spændende delemner om Jordan fx “Børn i Jordan”, “Skole og hverdag”, “Dyr i Jordan” og “Natur og klima”.

 

Børne- og ungeforum

Mandag eftermiddag har vi første børne- ungeforum, hvor 2 medarbejdere har meldt ind, at de gerne vil drøfte aktuelle problemstillinger med os. Vi glæder os til for alvor på mandag at sætte det arbejde i gang.

 

Rigtig god weekend til alle!

Mohammed, Camilla og Christian

 

 

Ugen der gik - Uge 12

 

Påskesamling ved 0. årgang

Hvor var det sjovt og fint! Tak til hele 0. årgang for at sende os på påskeferie på dejligste vis. Tak for sang, dans, historier om Peter og Ulven og Sifs fortælling om hjertet på rette sted.

 

Skolernes Sangdag

Hele indskolingen var samlet allerede kl. 10 fredag for sammen med 200.000 skolebørn landet over at fejre Skolernes Sangdag. “I østen stiger solen op” - en gammel klassiker af Ingemann - åbnede ballet og derefter fulgte “Godmorgen, lille land”, “De 24 røvere” og mange flere. Elever og voksne på årgangene sang i 40 minutter sammen med Lillenørderne Marie og Jeppe på DR. Det var stemningsfuldt og dejligt.

 

Rikkes sidste dag

Vi har været så heldige siden jul at have Rikke, som jo er 1. årgangs pædagogstuderende i både skole og SFO, og hun har gjort det rigtig godt. Forleden bestod hun med glans sin eksamen, og i dag fredag er det hendes sidste dag hos os. Vi ønsker dig held og lykke og med stor tak for en god tid med dig.

 

Ugen der kommer… er påskeferie, så i stedet Uge 14;-)

 

Strejkevarsel onsdag den 4/4

Medmindre de forhandlende parter når til enighed eller forligskvinden udskyder strejken, så træder strejken i kraft onsdag den 4/4, hvor pædagogmedhjælperne vil være omfattet. Vi tror, håber og krydser fingre for, at vi ikke får en storkonflikt.

 

Rammer for ønsker af kursus/uddannelse

Kursusudbuddet for næste skoleår er kommet, og I finder hæftet i personalerummet. Sammen med jer tog vi snakken om, hvordan vi bedst håndterer vikarbudgettet, der havde det skidt, og jeres ønske og opdraget fra MED-udvalget var, at vi skruer ned for kursusvirksomhed - 22’ere. Det vil vi gerne være med til, men samtidigt skal man som medarbejder på Agedrup Skole fortsat have mulighed for at dygtiggøre sig. Vi har prioriteret de områder, vi giver ekstra opmærksomhed i kommende skoleår, og derfor vil I opleve, at vi tildeler kurser som rammer indenfor områderne læsning, professionelle læringsfællesskaber og dannelse. Skriv en mail, hvis I ønsker et kursus - eller kom ind omkring.

 

NYT - NYT - NYT: Børne- Ungeforum på Agedrup Skole! Også for forældre!

Vi skrev ud for et stykke tid siden om etablering af BU-Forum - et tværfagligt forum, hvor enkelte børns, klassers, eller årganges vanskeligheder kan drøftes. Det, vi skrev sidst,  gælder stadig, men vi har besluttet at give forældre mulighed for også gennem sit barns lærere og pædagoger at henvende sig med et ønske om sparring. Tilbuddet er en del af vores forebyggende indsatser, og vi synes, det er vigtigt også at give forældre denne mulighed. Så henvend jer hurtigst muligt, så vi kan nå at booke jer ind. Fristen for tilmelding er tirsdag den 4. april kl. 12 hos Christian og Camilla. Lige nu er der stadig 3 tider a 30 minutter tilbage, som kan bookes. Vi vedhæfter beskrivelsen af Børne-UngeForum her.

 

Aktionslæring i Storteam 4 med vejledere og Lene Milling

Ttirsdag i uge 14 er det de ældste klasser i udskolingen og deres lærere, der skal gennemføre planlagte aktionslæringsforløb i samarbejde med vores ressourceteam - og Lene Milling. Hun kommer og er med hele dagen og samler op med ressourceteamet onsdag til endnu en sparrings-session. Det er tydeligt for de af os, som har været med til mange aktioner og didaktiske samtaler efterhånden, at der sker en kæmpe udvikling i jeres måde at gå ind i det på og i vejledernes måde at gennemføre disse på. Alle bliver simpelthen bedre og bedre til at få det til at spille og give mening, så vi sammen kan udvikle vores undervisningspraksis. Dejligt at være vidne til, hvordan I alle inviterer ind og til at se vejlederne vokse med opgaven - som slet ikke er let;-)

 

Rigtig god påskeferie til alle

Mohammed, Christian og Camilla

_______________________________________

 

Ugen der gik - Uge 11

 

Emneuge og skolefest

Torsdag aften sluttede vi emnedagene af med årets skolefest, der havde teamet “Med hjertet på rette sted”. Det var igen i år dejligt at åbne dørene for så mange besøgende og skolen summede endnu mere af liv. Ugen igennem har elever arbejdet i forskellige værksteder, hvor der bl.a. blev produceret ting, der skulle sælges torsdag aften. Et af værkstederne var et medieværksted, der havde til opgave at lave så sekvenser af de aktiviteter, vi arbejdede med. Dem kan I se her og her og her og her og her.

Aftenen sluttede for de flestes vedkommende med vores sceneshow, hvor elever i alle aldre, viste hvad de kunne på scenen. Klip og billeder fra det kan ses på vores facebook-profil. Vi vil gerne sige tak for en god aften og glæder os til at invitere jer igen næste skoleår.

 

To filmnomineringer til til 6. årgang - og en sejr!

6. årgang havde i uge 10 fokus på kortfilmsgenren. De deltog i den forbindelse i edit24's mobilkortfilmskonkurrence. 3 film i Odense blev nomineret til bedste film blandt alle indsendte film.

Vores 6. årgang var repræsenteret med hele 2 nomineringer "Min far" og "For evigt". Så flot! Den ene gik hele vejen og vandt i onsdag prisen for bedste film i Odense og skal dermed videre til finalen. Stort tillykke til elever og lærere!! I kan se filmen her: https://edit24.dk/for-evigt/

 

LegoHousebesøg - 5. og 6. årgang

"Learning through play" 5.b og 6.b Havde en fantastisk dag i Lego House i onsdags, hvor de under temaet leg, leg, leg har udfordret kreativiteten og udviklet forskellige kunstværker. Det var en super dag for både elever og lærere. I kan se billeder og videoer fra turen til Billund på vores facebook side.

 

Skolebestyrelsesmøde

Onsdag havde vi skolebestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet drøftede skolens digitaliseringsprincip og gennemgik skolens driftsbudget for skoleåret 18/19. I kan læse meget mere i referatet fra mødet, som findes på skoleportens hjemmeside under menupunktet “skolebestyrelse”.

 

Åbent Hus i Forårs-SFO og SFO i tirsdags

Rigtig mange forældre, bedsteforældre og børn fra Forårs-SFO og SFO hyggede sig med ansigtsmaling, snobrød på bål, gækkebrevsklipning og en kop kaffe, da vi tirsdag åbnede dørene og bød indenfor til lidt særlig eftermiddagshygge. Det er dejligt, at så mange bakker op og finder tid til at slå sig ned sammen med børnene en stund i en uge, hvor også skolefesten fylder. Tak for det!

 

Grand, Jean og Peter: Konference om "Bevægelse i undervisningen - i udskolingen".

Afsættet var at have fokus på bevægelse integreret i det faglige indhold. Det var super inspirerende - og forplejningen var i top ;)

Vi hørte om unges motivation, om elevinddragelse, om didaktiske modeller og vi havde  gode øvelser med bevægelse, som ikke kræver ret meget forberedelse. Vi har debatteret: "Hvad er bevægelse/variation i undervisningen?" - og vi har talt om hvilke udfordringer, der er ift at implementere en bevægelseskultur med et fælles sprog, videndeling og inddragelse af både elever og forældre.

I mandags havde PU besøg af lærer og bevægelsesvejlederkonsulent Rikke Klokker Grønning. Vi håber, hun kan være med til at inspirere os, til at arbejde videre med variation i undervisningen, og give os gode indspark til at have fokus på bevægelse i undervisningen med et fagligt indhold. I vil naturligvis høre nærmere om den proces.

 

Ugen der kommer

Klassekonferencer på vej!

Mandag holder ressourceteamet møde, og det skal handle om at definere, hvordan vi skal skrue konceptet, som skal afløse KLASK. Det glæder vi os til at dele med jer snart:-)

 

Påskeferiesamling ved 0. årgang på fredag

0. årgang får lov at sende os alle godt på påskeferie, når vi samles i foredragssalen fredag klokken 13.30. En dejlig måde at gå på ferie på!

 

Ny lærer i ungemiljøet

Den 1. april begynder Line Christensen at arbejde hos os. Line er den ene af de 2 kvindelige lærere, vi skrev til jer om i uge 9. I første omgang går Line ind og tager nogle af de timer, som vores egne lærere har læst siden Jens stoppede. Således overtager hun naturfag (biologi og geografi) og idræt i 7.b og natur og teknik i 6.a. Vi glæder os, til hun begynder og ved, I alle vil tage godt imod hende.

 

Rigtig god weekend til alle!

Mohammed, Camilla og Christian

_________________________________________

 

Ugen der gik - Uge 10

Hanne, Tina og Camilla på udviklingskonference i sidste uge
Hvert år afholder skoleafdelingen pædagogisk udviklingskonference for skolernes ledelser og medarbejdere. I år havde vi inviteret Hanne og Tina med sammen med Camilla, og temaet var professionelle læringsfællesskaber. Det er et af de store fokusområder i år - ikke bare på Agedrup Skole som  et af vores indsatsområder - men på forvaltningsniveau og i hele Odense Kommune.
Vi hørte interessante oplæg fra forskere og praktikere i en skønsom blanding, men fælles for dem var deres fokus på elevernes læring under overskrifterne “Vurdering for læring” og brugen af data. Vi blev klogere på både formative og summative data og måder at bruge dem aktivt på i feedbackprocesser med eleverne, hvor man går tæt på den enkelte elevs læring og ikke-læring. Det kræver “dataliteracy”: Evnen til som lærer og pædagog at indsamle, analysere og skabe mening ud af de data, man finder frem til. Meget interessant! Det kommer vi til at beskæftige os med også hos os:-)
Derudover var der tankevækkende resultater fra norske studier, hvor eleverne arbejder med “læringsmakkere” som et fast princip i måden at tilrettelægge undervisning på. Studier viser, at eleverne lærer mere, hvis der systematisk arbejdes med læringsmakkere. Måske der er inspiration at hente der?

Forårs-SFO
De sødeste små førskolebørn er sammen med personalet ved at finde sig til rette i Forårs-SFO’en, der nu summer af leg og førskoleaktiviteter dagen lang. Det er en skøn børnegruppe, og der er allerede gang i Legeøen, Friformobberi og massage i middagsstunden.

Filmuge på 6. årgang
Hele ugen har 6. årgang knoklet med kortfilmsproduktion. De har selv skrevet drejebøger, manuskripter valgt filmlokationer, klippet og redigeret. De færdige film ligger nu klar og sendes afsted til mobilfilmkonkurrencen “edit24”. Uanset udfald kan eleverne på 6. årgang være stolte af deres produktioner.

Introduktionskurser
Mandag til torsdag var 8. årgang på introduktionskurser rundt omkring på de odenseanske ungdomsuddannelser. Introkurserne er en del af de tiltag, der skal hjælpe eleverne med at træffe et valg om, hvad de vil efter folkeskolen. Et valg de om et års tid skal træffe. Hver elev har været på 2 forskellige uddannelser efter eget valg og tilbagemeldingerne har været okay. 

Ugen der kommer

Skolefest og fælles emneuge
Næste uge bliver en helt anderledes uge for hele skolen og med udgangspunkt i overskriften: Hjertet på rette sted. Således vil skolen emme af anderledes aktiviteter og værksteder på tværs. Torsdag munder det hele ud i årets skolefest, og vi glæder os til at åbne dørene for forældre, søskende og bedsteforældre.

God weekend til alle

Mohammed, Camilla og Christian

___________________________________

Ugen der gik - Uge 9

Læringsmiljøobservation

Vi har sammenfattet de noter, vi tog under feedbacken med det team, der var her og observere sidst i januar måned. Helt overordnet set fik vi mange rosende ord under feedbacken med observationsteamet. De følte sig rigtig godt taget imod og oplevede engagement og imødekommenhed fra lærere, pædagoger, elever, teknisk service og rengøring. Helle fik også mange roser både for maden, for hendes energi og hendes måde at være sammen med eleverne på i boden, og det ansvar hun også tager der. Temaet sagde også, at de tydeligt så vores arbejde med dannelse rundt om på skolen - ja, at det ligefrem gennemsyrede stedet. Dejligt!

Nationale tests

Torsdag blev der åbnet for booking og afholdelse af nationale tests.Hvis I oplever problemer med booking, afholdelse eller at se resultater, så kontakt Christian. Læsevejlederne er også klar med gode råd og vejledning til jer bbåde før og efter afholdelse.

Første skoledag for 49 dejlige Forårs-SFO-børn

Forventningsfulde, spændte, glade og lidt nervøse børn og forældre blev taget imod med flagallé og sang, da de torsdag mødte på Agedrup Skole til deres første skoledag. Det blev en rigtig festdag, og vi håber, at alle vores nye elever vil falde godt til på Agedrup Skole. I kan se nogen af de festlige billeder fra første dag på vores facebookside.

Ny teknisk service-medhjælper

Har I lagt mærke til at stolene i personalerummet ikke vipper? En af Rasmus’  første opgaver var at give stolene et eftersyn. Så velkommen til Rasmus, der de næste tre måneder skal gå Erik, Allan og Niels til hånde. Vi håber, du bliver glad for at være hos os!

Fællessamling ved 8. årgang

En fin fortælling om en vellykket skolerejse til Edinburgh var 8. årgangs omdrejningspunkt for denne måneds fællessamling. Det var spændende at høre om deres tur, og det er bekræftende at se det, det giver elever, at have den oplevelse sammen. Det bliver spændende at se, hvor kommende 8. årgang bevæger sig hen i verden.

Ugen der kommer

Husk Åben Rådgivning på mandag

Vores psykolog Mikkel og vores familiebehandler begynder på mandag deres åbne rådgivning, hvor man få hjælp og vejledning til problemstillinger vedr. familier og elever. Det er fra 13 til 15 og man kan booke tid gennem Camilla og Christian. Spørg endelig, hvis du er i tvivl om, hvad du kan bruge tilbuddet til.

Information om den nationale trivselsmåling

Tidligere på året aflyste ministeriet den nationale trivselsmåling. Nu er den igen på papiret til afholdelse fra d. 20. marts til den 31. maj. Undersøgelsen foregår som hidtil, dog med enkelte ændringer og alternativer, som vi vil informere jer om i den nærmeste tid.

Generalprøve på FP

Mandag afholdes de første generalprøver for sommerens prøver. Det er skriftlig dansk, der er på tapetet, og det foregår i tidsrummet 09.00 til 13.00. Brug derfor området omkring 9. årgangs centreret og Nord med omtanke, så eleverne har ro til at koncentrere sig. Som en lille bonusinfo kan vi fortælle at vi til sommerens prøver ikke er udtrukket til beskikket censur.

Ugens appetizer om faglige fællesskaber:

https://www.agedrupskole.odense.dk/Faelles/Beskeder/PL-20180218-43981/Skab%20faglige%20fællesskaber.pdf

Må alle få en dejlig weekend:-)

Mange hilsener

Mohammed, Camilla og Christian

 

Ugen der gik - Uge 8

Tyveri

I onsdags havde vi desværre endnu en dum sag om tyveri, hvor en elev fik taget 300 kroner fra sin pung. Vi ønsker, at Agedrup Skole skal være et trygt sted at være. Et sted, hvor man kan lægge sine ting fra sig og gå uden at skulle frygte, at de er væk, når man kommer tilbage - og uden at alting skal samles sammen og låses inde. Sådan har det været og sådan skal det fortsat være.
Vi fik heldigvis hurtigt fat i politiet, som mødte op på skolen og snakkede med de involverede elever. Den konkrete sag i går er så godt som opklaret, og vi forventer, at det var sidste tilfælde af den karakter i vores ungemiljø. For at beskytte eleverne, vil vi i en periode bede jer om at samle værdigenstande sammen i idrætstimerne - det er hovedsageligt i forbindelse med idræt, vi har oplevet episoderne..

Forårs-SFO-forberedelsen kører på højtryk nu!

1. marts nærmer sig, og vi er i den grad klar til at modtage 49 nye, små skolebørn i Forårs-SFO’en om en uge. De sidste aftaler er på plads, alverdens praktikaliteter ordnet og

Ny struktur i SFO’en

Som noget nyt er børnene nu delt op i tre basisgrupper på tværs af årgange. Her mødes man hver dag i de samme lokaler fra 14.00-14.20, hvor børnene spiser deres eftermiddagsmad, tjekker ind, småsnakker og får beskeder om, hvad der er af aktiviteter i SFO’en. Det giver en dejlig ro og en mere behagelig overgang fra skole til SFO med mindre run på og et rum, hvor det er naturligt at spise sin mad, mens man omstiller sig fra skole til det, man nu skal i gang med. Vi er kommet godt fra start, og om en rum tid evaluerer vi og retter evt til:-)

Ugen der kommer

Nationale tests

Torsdag d. 1. marts lukkes der op for booking og afholdelse af de nationale tests. Tidligere på ugen sendte vi en besked ud med et vedhæftet dokument, der viser hvilke tests, der er obligatoriske, og hvilke frivillige tests man har mulighed for at lave med årgangene. Rådfør jer gerne med læsevejlederne med hensyn til afholdelse, tidspunkter for booking og opfølgning. Oplever I, at I ikke kan booke, mangler resultater eller elever så henvend jer til Christian.

Skolefest - en lille reminder

Forberedelserne til årets skolefest, der har temaet “Med hjertet på rette sted”,  er i fuld gang. Vi glæder os til at åbne dørene den 15. marts.

Udviklingskonference om professionelle læringsfællesskaber

Torsdag og fredag i næste uge tager Hanne, Tina og Camilla på udviklingskonference på Fåborg Fjord, hvor teamet i år er professionelle læringsfællesskaber. Vi glæder os til at dele det med jer på et senere tidspunkt.

Må alle få en dejlig weekend:-)

Mange hilsener

Mohammed, Christian og Camilla

 

Ugen der gik - Uge 6

Fastelavn og Uge Sex på hele skolen
Ugen igennem har skolen summet af emneugestemning. På flere årgange har undervisningen foregået i forskellige værksteder, med indhold der kunne relateres til Uge6. Ugen har også været krydret med fastelavn og flotte udklædninger hos elever og voksne. Traditionen tro var de små i alle former for udklædning rundt på hele skolen og synge for os alle sammen og senere blev der naturligvis slået katten af tønden i hallen.

Skolebestyrelsens fællesspisning
Sikke et dejligt initiativ, skolebestyrelsen har taget i at arrangere fællesspisning for børn og forældre. Vi oplevede rigtig stor opbakning, og det var en virkelig god aften for børn og voksne. Tak til bestyrelsen og Helle, der gav en hånd med mad og indkøb.

Vigtigt fra personalemødet
Lone: Diagnose eller opdragelse
Vi fik alle et lille brush up i forhold til, hvordan vi kan genkende de børn, som vokser op med utydelige rammer og derfor til tider får en adfærd, der kan minde om de børn, som har diagnoser. Forfatteren Ann-Elisabeth Knudsen - kommer i bogen ikke med direkte anvisninger på, hvordan vi skal håndtere den udfordring, men det gav stof til eftertanke hos os, og måske er det en af de væsentlige snakke, vi skal have med hinanden snart: Hvordan håndterer vi den afmagt, vi står i, når vi møder børn, som mangler sociale kompetencer på grund af eftergivende voksne, der ikke laver rammer, som børnene lærer sociale spilleregler? Spilleregler der gør dem i stand til at agere på en måde, så de ikke konstant møder børn og voksne, der tager afstand, fordi de har en uhensigtsmæssig adfærd. Det er en spændende snak! Tusind tak til Lone for inspirationen.

Ugens inspiration
I forlængelse af Lones oplæg finder I her en lille artikel fra en anden bog, som handler om ros og anerkendelse, produkt og proces: “Ros gør dig dum. Dum men glad”, skrevet af Christian Ørsted i bogen “Livsfarlig ledelse, 2013. Den er interessant, kort - og let læst;-)

Nip-napper-inspiration
Fold en nip-napper, lav indhold til et hvilket som helst fag og sæt bevægelse ind; det var Jeans appetizer til os alle efter en succes med de små elever i Uge Sex og kend din krop og dens muligheder og bevægelser. Her skulle børnene sætte en bevægelse ind på hvert af de otte felter, og det gav livlig aktivitet. Tak for inspirationen!

Infomøde i Forårs-SFO’en - Velkommen til Mads og velkommen tilbage til Tess
En flok forventningsfulde forældre til børn, der skal begynde i Forårs-SFO 1. marts var samlet i foredragssalen i onsdags til et fyraftensmøde, hvor vores veloplagte FSFO-crew og vores to skønne børnehaveklasseledere stod klar med info og et dejligt engagement, som vi som ledelse blev super stolte over at stå i spidsen for!
I år er holdet Marianne S, Christina, Mike, Louise og endelig Mads, som er pædagog i Børnehuset Pilebækken. Mads kommer med som repræsentant for dagtilbuddene, og det er en del af intentionen om at skabe et sammenhængende børneliv, hvor tænkningen fra børnehusene trækkes med over i skolen for at lette og kvalificere overgangen for børn og forældre. Velkommen til Mads! Og velkommen tilbage til Tess, som vi har været så heldige at få indenfor dørene igen som ekstra voksen. I løbet af uge 8 laver vi den sidste planlægning, så vi er klar til at modtage 49 små poder den 1. marts. Vi glæder os!

Åben rådgivning med psykolog og familiebehandler - En hilsen fra Mikkel og Gitte
Åben rådgivning er en uformel tværfaglig sparringsmulighed sammen med Gitte (familiebehandler) og Mikkel (psykolog). Vores tanke er, at man kan komme forbi med en tvivl eller undren, som måske ikke føles stor nok til en indstilling eller børne- og ungeforum, og få sparring på denne. Det kunne også være et generelt spørgsmål til et emne som angst eller omsorgssvigt.
Rammerne er rimeligt enkle:

 • Det foregår i første omgang mandag d. 05.03. klokken 13-15 på psykologkontoret, og det er planen, at det skal ligge en gang om måneden.
 • På døren til psykologkontoret vil der hænge en liste, man kan skrive sig på. Man er meget velkommen til at komme som team.
 • Der må ikke være sager/foranstaltninger på eleven, som bringes op.
 • Man tager selv kaffe med.


Vi håber meget I kan bruge tilbuddet og ser frem til at sparre med jer.
Mvh.
Gitte og Mikkel

Ugen der kommer
" STREET & DANSPERFORMANCE" - Valgfagsholdet optræder:
Den 9. marts kl. 17.00 går vores show af stablen. Kom og se " SPOT ON":  Festival i Kulturmaskinen.

Det bliver en fornøjelse, og det bliver fantastisk at se de unges talenter, som vi har arbejdet med i valgfaget i løbet af de 10 uger.

De bedste hilsener fra  Trine og Claudia

Rigtig god weekend til alle og god ferie til alle dem, der er så heldige.
Rigtig god arbejdslyst i SFO’en der jo er åben.


Mohammed, Christian og Camilla

 

Ugen der gik - Uge 5 

Læringsmiljøobservation

Vi havde besøg fra Søhusskolen og konsulent fra skoleafdelingen Camilla Jarl i onsdags til årets læringsmiljøobservation. De gav os en grundig feedback, som vi deler med jer snart. Overordnet fik I meget ros, og de oplevede stemningen her som meget positiv overalt! Det er dejligt at høre - og resten af responsen må I vente lidt med;-) 

Samling ved 6. årgang

6. årgang og deres lærere stod for en fantastisk samling for hele skolen i onsdags, hvor Legepatruljen præsenterede sig, fortællinger fra årgangens “Avis-uge” - hvor de fik en 2. plads i den landsdækkende konkurrence - blev fortalt og hvor et sammendrag af årgangens nytårstaler blev vist. Afslutningsvis dansede HELE årgangen en fælles dans fra idrætsundervisningen. Det var så flot, gennemarbejdet og et dejligt bidrag ind i skolen som fællesskabsfremmende begivenhed fyldt med energi. Tak for det, 6. årgang og lærere. Og et skulderklap til alle børn og medarbejdere der var med til at skabe en ramme, hvor alle elever lyttede og var med i respekt for dem, der stod frem for hele skolen. Dejligt!

 Ny praktikant i SFO: Rikke

På mandag begynder Rikke hos os. Hun er pædagogstuderende på 1. år, og hun skal være her i 6 uger. Marianne M er vejleder for hende, men på mandag er det Linda, der tager imod og har Rikke med i Uge Sex i sit værksted. Dejligt med samarbejde mellem vores studerende! 

Børne- Ungeforum

Mikkel Bekker er vores nye psykolog, og Gitte Pedersen vores nye familiebehandler, og de hilste på i personalerummet i tirsdags. De vil gerne være i tæt samarbejde med jer, og snart vil I høre mere om, hvornår I kan træffe dem til konsultative samtaler. I forbindelse med skiftet, benytter vi lejligheden til at genetablere Børne- Ungeforum, hvor vi en gang om måneden sætter tid af til, at årgangsteams kan komme og drøfte et barn, en bekymring eller et tema med et tværfagligt hold bestående af en socialrådgiver, sundhedsplejersken, en vejleder og en leder foruden Mikkel og Gitte. Det vil I snart høre nærmere om.

 Fastelavnsuge i SFO’en

I næste uge står den på ansigtsmaling, fredag og mange andre sjove aktiviteter i SFO’en, som i stedet for at slå katten af tønden holder en hel uges fastelavnssjov. Rigtig god fornøjelse til børn og voksne, der kan se frem til sækkeløb, fastelavnsboller mm 

Materiale og konkurrencer fra Mejeriernens Skolemælkordning:

Vitello-konkurrence:

En lille hyggelig aktivitet for klassen eller SFO’en op til vinterferien. Tegn en tegning, lav en collage, skriv en historie eller optag en film, der handler om Kim Fupz Aakesons fantastiske Vitello. Præmien er biografbilletter og bogpakker til hele klassen.

Læs mere om konkurrencen her: http://www.edutainmenthuset.dk/nyt/2018/vind-vitello

Madpakkedysten:

For andet år i træk kører vi undervisningsaktiviteten Madpakkedysten. Madpakkedysten består af undervisningsmateriale i form af en række film, hvor Louisa Lorang og sjove Sylvester fortæller om, hvordan man laver gode madpakker.

Emnet kulminerer i en madpakkekonkurrence samt en plakatkonkurrence, hvor man kan vinde restaurantbesøg for hele klassen eller kontantpræmier. Læs mere om Madpakkedysten her: http://madpakkedysten.edutainmenthuset.dk/

 

Ugens lille vidensindsprøjtning: “Hvad sker der i en teenagers hjerne” - Ann-Elisabeth Knudsen
https://www.youtube.com/watch?v=u_R4oyzBm74

 

God weekend og mange hilsener

Mohammed, Christian og Camilla

 

Ugen der gik - Uge 4

 Ny psykolog og ny familierådgiver

Dittes barselsvikar er fundet og kan begynde hos os nu. Han var på besøg hos os i går, og han hedder Mikkel Bekker, er nyuddannet psykolog og glæder sig til at komme igang. Sammen med ham var vores nye familiebehandler Gitte Møland Pedersen, og de kommer begge igen på tirsdag den 30. januar, hvor vi vil præsentere dem i personalerummet i frokostpausen 11.30.

Snart melder vi ud i forhold til hvilken dag, der fremover bliver “psykologdag”.

Vi har et udkast til nyt Børne- Ungeforum på tegnebrættet, hvor psykolog, familiebehandler, socialrådgiver, sundhedsplejerske, skolens ledelse og inklusionsteam skal være repræsenteret. Vi glæder os over snart at kunne genetablere dette tværfaglige forum, hvor man kan mødes med fagpersoner og sparre omkring udfordringer i forhold til enkeltbørn, men også i forhold til oplevede tematiske problematikker i børnegrupper, på årgange mm. I vil høre nærmere inden længe. 

Skolefesten

Onsdag inden fagteammøderne holdt skolefestudvalget et lille oplæg, og gruppen fik en masse input med tilbage, som de arbejder videre med under overskriften: Hjertet på det rette sted. Et sceneshow er sikkert, og som I kunne høre afholder Sanne auditions i de kommende uger for vores talentfulde elever. 

Sommerferien

Flere har været forbi kontoret for at finde ud af, hvordan sommerferien helt præcist ligger i år: Vi siger god ferie til børn og forældre fredag den 29. juni, mens uge 27 er akademiuge. Det bliver altså 6. juli, både lærere og pædagoger går på ferie. Der er lukket i vores SFO i uge 28, 29 og 30.

Onsdag den 8. august ses vi til første fælles dag efter ferien, og torsdag og fredag i uge 32 går turen - traditionen tro - til Kerteminde, hvor vi skal fordybe os i de pædagogiske temaer, som bliver næste skoleårs indsatsområder. Hvilke det bliver, ved vi endnu ikke helt:-) 

Pernille er nu færdiguddannet læsevejleder

Et stort tillykke til Pernille! Vi glæder os til at få lov at tale meget mere med Pernille om, hvordan vi i samarbejde med hende og Charlotte kan kvalificere vores læseindsatser i fremtiden. Vi er så heldige at have to dygtige damer i front, og det giver os gode muligheder for at udvikle på området. Det er vi meget glade for!

Lige nu holder læsevejlederne opsamlingsmøder med teams efter de frivillige nationale test i læsning, så vi allerede nu kan lægge gode strategier for læseundervisningen og læsning i alle fag på årgangene. Det er dejligt, I finder tid til at mødes på årgangene, når læsevejlederne inviterer sig ind på jeres møder. På den måde kan vi arbejde mere systematisk med et af årets indsatsområder. I vil i løbet af den kommende tid indkalde årgangsteams til konference omkring læsning, hvor ledelsen også vil deltage. 

Ugen der kommer:

Læringsmiljøobservationer:

På onsdag har vi læringsmiljøobservationer, og vi får besøg af Camilla Jarl, konsulent i Børn- og Ungeforvaltningen, Jan Kibsgaard fra Søhusskolens ledelse og en ressourceperson fra Søhusskolen. Vi laver læringsmiljøobservationer, fordi forskningen viser en klar sammenhæng mellem skoler med høj kvalitet i læringsmiljøet og elevernes læringsudbytte. Et godt læringsmiljø har ikke alene betydning for elevernes skolegang, men har også stor betydning for, hvor godt de klarer sig senere i livet.

God weekend til alle 

Mange hilsener

Mohammed, Christian og Camilla

Ugen der gik - Uge 3

Projektfremlæggelser

9. årgang sluttede deres projektopgaver af med fremlæggelser mandag og tirsdag. Christian var så heldig at få lov at overvære én. Mathis og Long havde stillet sig for at undersøge overvågningssamfundet og det etiske aspekt mellem personlig frihed og tryghed, som en total overvågning fører med sig. Det var vildt spændende, og det var tydeligt at drengene havde meget på hjerte.

Virkeligt succesfulde aktionslæringsforløb på 0. og 4.  årgang

Onsdag gik et reflekterende team fra en didaktisk samtale om aktion i 0.b glade derfra. Alle havde en positiv oplevelse. Mette fik en masse med derfra, og det gjorde de, der var en del af refleksionen efter sigende også. Det er dejligt, når det lykkes! Vores vejledere bliver bedre og bedre til at facilitere aktionslæring, kan vi i ledelsen se, når vi er med. Og det var vi i dag sammen med 4. årgang og Carina og Karina, der havde sat spot på at få brugt to-sprogsbørn som en ressource ind i danskundervisningen. Et eksemplarisk bevis på inklusion tænkt ind i arbejdsformen og de faglige mål for undervisningen. Super god oplevelse og efterfølgende didaktisk samtale.

Følg linket og se en lille film om, hvordan aktionslæringsforløb gennemføres: https://www.youtube.com/watch?v=hRon1z872Rc

 

Planlægningsmøde om Forårs-SFO og onsdagsbesøg

 

Mandag morgen mødtes hele Forårs-SFO-holdet til planlægning af fyraftensmødet for forældre 7. februar og for så småt at tage hul på planlægning af indholdet i dette års FSFO. Vi er så heldige, at Mads Grumstrup fra Børnehuset Pilebækken i år kommer med på holdet. Vi glæder os til samarbejdet!

Det er et dynamithold bestående af Marianne S, Louise, Christina, Mike og Mads, som sammen skal skabe en rigtig god skolestart for alle de små poder, som begynder deres liv på Agedrup Skole 1. marts. Hver onsdag er børnehusene på besøg, så allerede nu har vi fingrene i de kommende skolebørn og kan ud fra overleveringer og observationer skrue et godt indhold sammen til 1. marts.

Kulturuge i SFO’en

Hele ugen har SFO’en summet af aktiviteter inspireret af alle verdenshjørner. Det betød begejstring og engagement hos børn og voksne, og rundt omkring kom der mange små snakke om verdensdele, andre landes kulturer og traditioner i gang. Der blev spist asiatisk mad, foldet vifter, drukket te og masser af andre aktiviteter, hvor børnene mødte andre kulturer.

Ugen der kommer

Kulturmaskinens folder børn/forår - Et godt tilbud til forældre og børn

Så er Kulturmaskinens forårsprogram for børn klar! Arrangementerne spænder vidt fra familiekoncerter til kreative aktiviteter, der kombinerer leg og læring. Til alle arrangementerne kan børnene møde vores maskot Tumle og hans bedste ven Frida. En del af arrangementerne er gratis, fx Sommer i Farvergården og Skt. Hans på Engen. Snart kommer der materiale til uddeling i klasserne Se program via dette link: https://indd.adobe.com/view/cd51571a-9dc9-446a-af7a-e48bcab569e5

LEGO House….Det betaler sig at mase lidt på!

Både Hanne og Mikkel har været proaktive og skrevet mail til LEGO House, og det gav pote! Begge klasser er blevet kontaktet og får alligevel mulighed for at komme derover før sommerferien. For lige så snart vi havde lagt det gode tilbud ud til jer, var alle dage fuldt booket. Der bliver åbnet for det igen efter den kommercielle højsæson, så hold øje med hjemmesiden;-)

Må alle få en dejlig weekend

Mange hilsener

Mohammed, Christian og Camilla

 

Ugen der gik - Uge 1 & 2 - 2018

 

Et virkelig godt tilbud! Besøg LEGO House - når de får plads igen!

Vi nåede at skrive ud til børnemiljøet, at det er muligt for skoleklasser fra 1.- 6. klasse at komme i LEGO House for kun 25 kr pr elev. Lige nu kan man dog ikke få plads, men vær opmærksomme, når der igen bliver åbnet for booking til besøg efter sommerferien. Transporten får man betalt, og ansøgning om besøg og transport kan man lave via dette link: https://www.legohouse.com/da-dk/schools/schools-price-practicalities

Vi har hørt fra andre skoler, at det er helt fantastisk!

 

Mohammed hjemme hos alle kommende FSFO-børn

I årets første weekend var Mohammed hjemme hos alle vores kommende elever til forårs SFO med en lille “godtepose” fra skolen og en hilsen fra os alle. I hver godtepose var der en sej T-shirt med “Agedrup Skole” på, farveblyanter, tegnehæfte, en skoleopgave og skolestartsmateriale til forældrene.  Igen i år blev besøgene modtaget særdeles positivt af både børn og forældre, og vi er overbeviste om, at besøgene er med til at brande skolen og øge vores i forvejen gode ry i lokalområdet.

 

Personalemøde

Headspace

Lars og Sebastian fra Headspace holdt et oplysende oplæg om det, de kan tilbyde unge mellem 12 og 25 år, som har brug for hjælp; nogen at tale med om deres liv, når det er svært. Vi hænger plakater op, og på kontoret har vi små flyers, I kan komme og hente.

Hermed videoen “vinterbarn” med Poul Nyrup og René Diff, som de refererede til i deres oplæg:

https://youtu.be/QJu5mx_6Z5w

 

Professionelle læringsfællesskaber

Som udgangspunkt for vores videre arbejde med professionelle læringsfællesskaber som et af årets fælles indsatsområder var det igen “Elevernes læring”, der var i fokus. Vi fornemmer, at I fik arbejdet godt med det, og et enkelt storteam har allerede delt deres indsatsteori med os. Det ser spændende ud, og vi glæder os over at følge den udvikling i vores måde at samarbejde på, som vi iagttager.

 

Samling ved 4. årgang

Onsdag havde vi traditionen tro samling i foredragssalen og denne gang var det 4. årgang, der havde dirigentstokken. De læste bl.a. sikkert op på flere forskellige sprog og i forskellige genrer. Godt klaret til dem alle og til lærerne på årgangen.

Det affødte igen på personalemødet en snak om samlingerne. Og derfor gentager vi lige, hvad der er besluttet. Som regel ligger samlingerne første onsdag i måneden. Der er aftalt, at alle elever på nær 9. årgang sidder på gulvet - de sidder på bænke bagerst og så vidt muligt, er de de eneste, der sidder i gymnastiksalen. Vi bruge klap for at få ro og lærerne, der har undervisning går med deres klasse til samling og har tilsyn med dem under samlingen. Vi opfordrer så mange som muligt af de er jer, der ikke har undervisning til at komme og være med den ene gang om måneden. Lyden er ved at blive lavet og det samme er lærred og HDMI-udgangen.

 

Projektopgave på 9. årgang

Hele ugen har 9. årgang knoklet med deres projektopgaver, på mandag og tirsdag skal prøverne stå. Eleverne arbejder under emnet “Tiderne skifter” og det bliver spændende at se, hvad eleverne har fået ud af ugen fredag kl. 15.00. Det er deres første prøve, der kan ende på deres afgangsbevis, og det plejer at kunne mærkes på nerverne

 

Ugerne der kommer

Uge Sex

I uge 6 arbejder alle årgange med materialet fra “Uge SEX”, som Sex og Samfund hvert år ganske gratis tilbyder til alle klassetrin. Afdelingerne har valgt at inddele sig i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, da materialet er inddelt, så det specifikt passer til denne opdeling. Flere steder på skolen hører vi dog, at der arbejdes på at etablere tværgående værksteder a la organiseringen i naturfagsugen, som jo var en stor succes. Det bliver en interessant uge for elever og voksne!

 

Sundhedsprofilundersøgelse

Den årlige trivlselsundersøgelse er som tidligere nævnt udskudt fra politisk hold. Odense kommunes egen sundhedsprofilundersøgelse gennemføres dog stadig på 2.,5.,7. 8. og 9. årgang, da den overholder kravene om anonymitet. Man kan tage undersøgelsen fra på mandag og frem til 2. februar. Materialet er sendt videre til jer på intra.

 

Læringsmiljøobservation

Fra på mandag til 9. februar 2018 gennemføres læringsmiljøobservationerne på alle skoler i Odense. Observationen foregår over en hel skoledag og hos os onsdag d. 31. januar.

Vi får d. 31. januar besøg af et observationsteam fra Søhusskolen, der består af Camilla Jarl,  konsulent fra Børn- og Ungeforvaltningen, Jan Kibsgaard fra Søhusskolens ledelse og en ressourceperson fra Søhusskolen. Den 20 januar, skal  vi på besøg på Hjallese Skolen. Her er det Jens C, der tager afsted sammen med Christian.

Vi laver i Odense læringsmiljøobservationer, fordi forskningen viser en klar sammenhæng mellem skoler med høj kvalitet i læringsmiljøet og elevernes læringsudbytte. Et godt læringsmiljø har ikke alene betydning for elevernes skolegang, men har også stor betydning for, hvor godt de klarer sig senere i livet.

Læringsmiljøobservationen sætter fokus på temaer, som er identificeret i forskningen og særligt vigtige for læringsmiljøet. Eksempler herpå er inkluderende læringsmiljøer og undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering. Efter observationerne får vi en tilbagemelding og kan bruge den til inspiration, dialog og refleksion med henblik på at videreudvikle vores skole. Observationerne indgår ligeledes i datapakken, der er omdrejningspunktet for de kvalitetssamtaler vi har mellem skolens ledelse og chefgruppen i Skoleafdelingen.

 

Må I alle få en dejlig weekend

Mange hilsener

Mohammed, Christian og Camilla