Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Agedrup Skole

 • Brolandvej 16, 5320 Agedrup
 • 63 75 01 00
 • 5798006606580
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Judith Vølund den 14-06-2018
  OBS! VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT SKOLEBODEN HOLDER LUKKET FREDAG DEN 29. JUNI, ÅRETS SIDSTE SKOLEDAG!

Facebook

Ugen der gik

Uge 24 på Agedrup Skole

 

Bananbordene er kommet:-)

Vi har længe talt klasserumsledelse, inklusion og klasserummets indretning som understøttende for det, der foregår i læringsrummet. For at begynde at tænke undervisning væk fra den klassiske tavleundervisning, udskifter vi nu almindelige arbejdspladser med disse borde, hvor der er plads til 6 elever ad gangen og en lærer midt i. Målet er at tænke i mere alsidige læringsaktiviteter, hvor eleverne får afprøvet forskellige måder at arbejde på tæt på deres lærer - på skift. Vores søde pedeller har længe arbejdet på at få de 10 “Bananborde” færdige, som vi nu skal have ud i klasserne. Det bliver i første omgang 0. - 4. årgang, der er så heldige. På tirsdag er pedelteamet klar til at flytte de møbler væk, som Bananbordene skal erstatte.

 

3.  årgang på Langeland

Mandag morgen drog en samlet 3. årgang afsted til Langeland, hvor de var på lejrskole indtil torsdag. De har haft en skøn tur.

 

Skemaer og opgaveoversigter er klar

Som Christian fortalte på personalemødet, så er skemaer og opgaveoversigter klar til jer. Begge dele får I fredag i dueslagene, og alle kan komme ind til en snak om deres opgaveoversigter hos os alle tre på kontoret. Lad os vide, hvis der er fejl eller noget, I undrer jer over. Vi synes selv, vi er lykkedes med - i rigtig godt samarbejde med jer - at skrue det fornuftigt sammen. Det håber vi også, I synes.

I næste uge får elever og forældre teamdannelsen hjem, hvorefter I kan snakke med børnene om, hvordan næste skoleår kommer til at se ud.

 

Sammen om inkluderende læringsmiljøer i næste skoleår

Sidste tirsdag havde Maria, Mie, Jens, Charlotte og Camilla evaluering med Lene Milling ovenpå alle de aktionslæringsforløb I alle har deltaget i hen over skoleåret - Tak for jeres engagement i det, da I først smed forbeholdene over bord og overgav jer til en ukendt, men givende arbejdsform, som har kastet udviklende didaktiske samtaler af sig.

Næste år skal de fire uddannes videre, men hele ressourceteamet har i næste skoleår en ugentlig mødebrik, Så Pernille, Charlotte, Kenneth og Lise også kan inddrages i langt højere grad. På den måde forestiller vi os at lave “mesterlæreforløb”, så vi alle får øvelse i at forberede og gennemføre aktionslæringsforløb.

 

Fyraftensmøde i Forårs-SFO’en

Forældre til kommende børn i børnehaveklassen mødte sammen med personalet i FSFO’en, Jean og Mette onsdag aften op til et møde om det forløb, børnene har været igennem, siden de begyndte på Agedrup Skole 1. marts, og som snart ender med, at børnene bliver fordelt i de to klasser, de skal gå i til næste år. Efter 5 års erfaringer med Forårs-SFo synes vi faktisk, vi har fået skruet et rigtigt fint forløb sammen, og det er heldigvis også responsen fra forældrene. Børnene er klar til rigtig skole lige om lidt. Tak for opbakningen til vores møder. Det viser et stort engagement fra jer:-)

 

Sommerfesten

Sidst men bestemt ikke mindst en lille opfordring fra festudvalget om at melde jer til dette års sommerfest for personalet. Der er lagt op til en dejlig aften - så kom frisk :-)

 

Må alle få en dejlig weekend

Christian, Mohammed og Camilla

 

 

Ugen der gik - Uge 22

Ugen på kontoret - Kirstin er tilbage:-)

Efter at have været på skolebænken er Kirstin igen tilbage på kontoret ved siden af Judith, hvor hun er klar til at trække i arbejdshandskerne. Det er dejligt at have hende tilbage!

 

Skemaer og opgaveoversigter

Skemaer og opgaveoversigter er næsten klar. Vi går ind i sidste fase, hvor vi tjekker igennem og retter det sidste til. Det forventes, at de bliver klar til udlevering med udgangen af næste uge. Ligesom foregående år, vil vi efter de er udleveret tage individuelle samtaler med jer alle. Helt generelt kan vi fortælle, at mange af de ønsker I havde, er vi lykkes med at opfylde. Næste års teamdannelse og skemaer vil blive offentliggjort sidst i uge 24 på forældreintra.

 

Undregrupper og svenske børnesange på 2. årgangs samling i onsdags

TAK til 2. årgang, det var simpelthen så fint og flot en samling, I præsenterede hele skolen for. Videoen er lagt på facebook og kan ses der :)

 

Læseboost til årgangene- besøg af en Pernille - Den ene af vores to læsevejleder

Med Pernilles besøg på 6. årgang skulle det gerne være lykkedes at skabe mere lyst til læsning på årgangen. Dagsordenen var at  inspirere eleverne med en præsentation af forskellige bøger og appellere til deres læselyst. Genrerne var primært fantasy, sjove bøger, seriebøger og spritnye bøger til aldersgruppen. Se Top-30-listen over “Must-reads” lige her, og kig også på www.ereolen.dk. I den nærmeste tid kan 3. og 4. årgang glæde sig til inspirationsbesøg også. Rigtig god læselyst

 

Ugen der kommer

Børne- Ungeforum

Næste Børne-Ungeforum er den 11. juni. Hvis I har elever, I har brug for at drøfte med det tværfaglige team, så lad os det vide. Indtil videre, er der tider fra kl. 13-15. Forældre må meget gerne henvende sig også. Vi skal have jeres tilmelding senest den 6. juni, så vi kan melde tilbage til de eksterne fagpersoner, der skal deltage.

 

FP i historie

Jan har fornøjelsen af at være den første til at tage vores 9. årgang op til prøver. Således er der torsdag til fredag prøver i håndarbejds- og billedkunstlokalerne, som ikke kan benyttes til andre formål. Held og lykke til eleverne og god arbejdslyst til Jan og censor.

 

Valgfagsmesse

Torsdag i næste uge er der valgfagsmesse på CampU i Vollsmose. Kommende 7., 8., og 9. årgang tager cyklen derud, for at blive klogere på, hvilket af de 25 valgfag, eleverne skal vælge. Udbuddet er bredt og som noget helt nyt, har vi indledt et samarbejde med KOLD college om 2 af valgholdene - ‘MasterChef’ og ‘Mit liv med brød og kager’.

 

God Grundlovsdagsminiferie til alle, der er så heldige - og god arbejdslyst til vores pædagoger og medhjælpere, der fylder SFO’en med liv på mandag sammen med de børn, der har brug for SFO’en:-)

 

Mange hilsener

 

Mohammed, Camilla og Christian

 

 

______________________________________________________________________________

Ugen der gik - Uge 20 og 21

Fagfordeling og skemalægning

Mandag og tirsdag i næste uge er Christian på skemalægnings-workshop med udgangspunkt i den fagfordeling, I har lavet i jeres storteams. Der er med andre ord mange ting, vi er meget klogere på i forhold til næste års skema efter tirsdag. Vi har rettet til og ændret lidt småting i fagfordelingen ud fra de undervisningstimetal, I lander på, når vi lægger fagfordelingen ind i TRIO, og det har vi talt med de af jer om, som det berører. I de næste uger arbejder vi med jeres opgaveoversigter og håber snart, alting er på plads.

9. klassernes sidste skoledag

9. årgang kunne ikke have ønsket sig bedre vejr til deres sidste skoledag på Agedrup Skole. Traditionen tro mødtes eleverne med lærerne omkring årgangen til morgenmad - tak til de forældre, der stod for indkøb og opdækning. Da morgenmaden var indtaget blev der med rund hånd kastet med karameller i alle kroge af skolen, som alle børn og voksne nød godt af. Efter 10-pausen mødtes vi alle i foredragssalen, hvor årgangen havde forberedt et underholdningsshow med sang, dans, musik, kåringer og quizzer. Sidst sluttede de af med en sangtekst de selv havde skrevet til deres lærere. Vi vil gerne takke årgangen for at skabe en god og hyggelig dag for alle og vi ønsker dem held og lykke til de kommende afgangsprøver.  

Fyraftensmøde omkring SFO2 - Club 4

Onsdag sidst på eftermiddagen havde vi inviteret 3. årgangs forældre til info-møde om SFO2 - Club 4. Vi synes, vi har skruet et godt tilbud sammen, og vi håber, rigtig mange vil benytte sig af det, så vi sammen, børn og voksne, kan skabe et dejligt fællesskab med spændende aktiviteter og et eftermiddagsfrirum, hvor børnene kan hænge ud med deres venner og kammerater. Vi arbejder på at indrette et dejligt lokale, som 4. klasserne kan have for sig selv og med mulighed for mange forskellige pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Læs mere i vedhæftede folder, hvor I også kan se, hvordan I tilmelder jeres barn eller laver modul-ændringer, hvis jeres barn går i SFO allerede.

Se folderen herunder:

https://drive.google.com/open?id=1u7rZZSahQAIJAvf0D0Of7nXpXWI7E6ea

Nyt fordybelsesrum i fritteren - og farvel til Linda

Tirsdag bliver Lindas sidste dag som 3. års pædagogstuderende hos os. Det har været en sand fornøjelse, og vi vil gerne takke for 6 dejlige måneder med dig. Held og lykke fremover, Linda.

Linda har sammen med Rikke og pedellerne indrettet det nye fordybelsesrum i fritteren, som allerede er rigtig populært. Og det er ikke svært at forstå, for der er virkelig hyggeligt! Der kan man hygge sig med bøger, lektier og andre stilleaktiviteter. Tak til alle jer, der har hjuilpet til.

OBS! Børneorm! Vi har et enkelt tilfælde i indskolingen.

Ugen der kommer

Husk at hjælpe alle børn med at få lånt bøger til sommerferien!

Uge 24 er sidste chance for at fylde bogdepotet til sommerferien. Derefter lukker biblioteket ned og gør klar til et nyt skoleår. Børn, der læser i sommerferien, udvikler fortsat deres læsning, men de der holder læsepause i bedste fald stagnerer. Og så er det super hyggeligt at læse sammen. Så rigtig god fornøjelse:-)

God weekend til jer alle

Mange hilsener

Mohammed, Christian og Camilla

_________________________________________________________________

Ugen der gik - Uge 19

Åben rådgivning med Mikkel og Gitte på mandag
På mandag har Gitte og Mikkel åbne døre for sparring i tidsrummet 13-15. Foreløbigt er der plads kl. 13.30-14 og 14.30-15. Kom ind forbi, så booker vi en tid til jer - eller smut forbi psykologkontoret på mandag i de ledige tidsrum.

Røgfrit Odense
Tirsdag havde vi i ledelsen besøg af Røgfrit Odense, som fortalte om den flerstrengede indsats, der over næste skolår skal implementeres på alle kommunens folkeskoler - og i øvrigt på alle uddannelsesniveauer. I den forbindelse er der tilbud om rygestopkurser for medarbejdere, forældre og elever. Tilbud til forældre og elever lægger vi på forældreintra, mens tilbuddet til medarbejderne ser således ud:

Til ansatte på Agedrup Skole
Røgfrit Odense tilbyder gratis rygestopforløb for alle Odense Kommunes medarbejdere, som ønsker at stoppe med at ryge. Rygestopforløbet strækker sig over 6 uger, med én ugentlig mødegang à 2 timer. Se Røgfrit Odenses hjemmeside for mere information samt tilmelding til hold – klik her


Vejstriber
Så kom de; de striber der skal gøre det mere sikkert for vores elever at færdes på cykel på parkeringspladsen. Vi håber, det vil gøre en stor forskel og at forældre vil respektere indkørselsforbuddet om morgenen også.

FSFO på besøg i børnehusene
Lige for tiden er børnene i FSFO sammen med de voksne på besøg i deres gamle daginstitutioner. Det er rigtig godt for børnene som et led i overgangen til skole, og det har været gode besøg, hvor der er blevet taget godt imod derude. Vi takker børnehusene for det gode samarbejde:-)’

Julemærkehjem
Rundt omkring i Danmark findes der julemærkehjem, hvor børn på 7-14 år, der har det svært, kan komme på 10 ugers ophold. Vi har lige haft en elev afsted, og det var en stor succes. Mange tror, det er et tilbud til børn med vægtproblemer, men det er meget mere end det. Det henvender sig til udsatte børn, som har det svært socialt, har selvværdsproblemer, er i sorg eller lignende. Lederen fra Julemærkehjemmet i Skælskør var på besøg forleden, og hun fortæller, at der er rigtig god chance for at få en plads, hvis man søger. Der er løbende optag, og der er en ventetid på ca 2 måneder. Ansøgningen laves i et samarbejde mellem skole, hjem og egen læge. Vi har brochurer på kontoret, så kom ind, hvis I har børn/elever, der kunne trænge til et boost og en dejlig oplevelse. Forældre må meget gerne henvende sig.


Tak for en kort og god uge med jer. Må I alle nyde miniferien:-)

Mange hilsener

Christian, Mohammed og Camilla

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Ugen der gik - Uge 18

 

Sammen om inkluderende læringsmiljøer - Vi har brug for 5 minutter af din tid!

Som I ved, har Maria, Charlotte, Mie og Jens i år været en del af udviklingsprojektet “Sammen om inkluderende læringsmiljøer”, og de har sammen med jer lavet aktionslæringsforløb på alle årgange. Det har handlet om udvikling af vores professionelle læringsfællesskaber, og i den forbindelse har UCL lavet en spørgeskemaundersøgelse, så vi i ressourceteamet kan få en viden om, hvordan I oplever teamets indsats på skolen. Det tager 5 minutter, og vi vil bede alle om at tage sig de få minutter til at besvare, da formålet med undersøgelsen tjener to formål:

 

1. At finde ud af hvordan vi internt kan optimere ressourceteamets indsats

2. At få bedst mulig afsæt for at beslutte næste års indsatser

 

På nedenstående link har UCL-konsulenterne derfor udarbejdet seks spørgsmål, som vi vil bede jer om at besvare:

Besvarelsen vil blive behandlet fortroligt

Vi vil meget gerne have din besvarelse inden den 01.06.2018

 

Mange hilsener UCL-konsulent Lene Milling, Maria, Jens, Mie, Charlotte og Camilla

 

Første fagfordelingsmøde

Teamdannelsen var endelig faldet på plads efter mange udkast, kvalificeret af jeres kommentarer og forslag til forbedringer, der ville komme vores børn til gode.

I teams fik I stort set fordelt alle opgaver, og det er dejligt at se, hvordan alle tog ansvar og måden hvorpå, selv de knuder, der altid er i en fagfordeling, blev løst af jer. Efterfølgende har Mohammed, Camilla og Christian kigget jeres forslag igennem og lavet småjusteringer. Dem kan I alle se i det delte dokument på Drev. Vi har talt med de af jer, hvor vi har sat jer på noget, som I ikke selv har valgt - og det var heldigvis i småtingsafdelingen.

 

Blomster i skolegården

Et forskønnelsesudvalg drevet af initiativrige forældre har sørget for, at vi i denne uge har fået en meget mere indbydende skolegård. Der er nemlig blevet plantet blomster i de blomsterkummer, der længe har stået og set kedelige ud. det er blevet så fint. Tak til forældre, dem der har sponsoreret jord og blomster - og til skolens børn og voksne, der har plantet blomsterkummerne til:-)

 

Skriftlige prøver

Første del af de skriftlige prøver er veloverstået. Alle elever har gjort deres bedste og arbejdet hårdt og koncentreret under prøverne. Heldigvis har systemerne virket gnidningsfrit, og nu mangler kun biologiprøven d. 14. maj, og så er de veloverstået. Forberedelsen af de mundtlige prøver går for alvor ind i sin afsluttende fase nu, og vi vil igen ønske 9. årgang held og lykke med folkeskolens prøver.

 

Bedsteforældredag på 0. årgang

De to børnehaveklasselokaler og Palletten summede af liv fredag, da et hav af bedsteforældre lagde vejen forbi Agedrup Skole til “Bedsteforældredag” i 0. klasserne. Der var kaffe på kanden, så der var skruet op for hyggen, da børnebørn skulle vise deres bedsteforældre, hvordan det foregår at være skolebarn her hos os. Sammen med børnene klippede og klistrede bedstemødre og fædre smukke forårsblomster til ophæng i klassen, mens endnu andre lavede planteforsøg med ærtefrø i syltetøjsglas. Sikke en dejlig dag!

 

 

Må alle få en dejlig weekend i solskinnet, der er på vej:-)

 

Mohammed, Christian og Camilla

_______________________________________________

 

Ugerne der gik - Uge 16 & 17

 

Tiden flyver, og vi nærmer os så småt skoleårets afslutning med alt, hvad det indebærer af planlægning af næste skoleår, 9. klassernes sidste skoledag, afgangsprøver mm. Lidt om de forgangne to uger nedenfor:

 

Dannelse og teamdannelse

Onsdag på personalemødet viste vi næste års teamdannelse. Vi har gjort mange forsøg på at ramme den bedste løsning, og det er vores indtryk, at det landede mestendels godt velvidende, at der er knuder og ting, vi kunne gøre anderledes. Derfor kom opslagene med fagfordelingen ikke op som lovet i dag. Det gør de på mandag, hvor vi har haft mulighed for se på, om der findes andre og bedre løsninger - kvalificeret af læreres og pædagogers indspark på mødet.

 

SFO2 - CLUB 4

Mandag fik 3. klasserne besøg af Mike og Christina, der bliver de to voksne, der næste år skal lave den fedeste SFO2 for 4. klasserne. Børnene skulle komme med forslag til et navn, der er lidt mere spændende end SFO2. Der var sodavand på højkant til den, der onsdag til en årgangssamling fik flest stemmer på sit navneforslag. Det blev Malthe fra 3.a, og navnet, Malthe vandt på, blev “Club 4” - og det skal selvfølgelig udtales på engelsk;-)

Snart får alle forældre på nyværende 3. årgang invitation til forældremøde om Club 4, men vi kan allerede nu røbe, at det bliver et fyraftensmøde den 23. maj, klokken 17-18, hvor vi vil præsentere vores tanker om rammer og indhold.

 

Fællessamling ved 1. årgang

Alle fik et rigtig fint indblik i, hvordan det er at gå i 1. klasse. Fine små bøger blev læst op, og tænk; de kan allerede tale engelsk! Sammen sang vi foråret ind med Anemonesangen, og stemningen var rigtig god. Tak for det til alle børn og voksne på årgangen.

 

Kirstin på skolebænken

Fra på mandag og en måned frem, skal Kirstin tilbage på skolebænken, så Judith skal klare kontoret selv, indtil Kirstin er tilbage. Vi ønsker dig god fornøjelse, Kirstin:-)

 

HUSK - HUSK - HUSK!

 • Næste Børne- Ungeforum er 7. maj, klokken 13-15. Husk tilmelding til Christian og Camilla en uge før.

 • Vores “lightudgave”: Åben rådgivning med psykolog Mikkel Bekker og famliebehandler Gitte Møland Pedersen: 14. maj, klokken 13-15. Der vil være seddel på døren, men Christian og Camilla kan også booke Mikkels kalender.

 

SFO'erne holder lukket på Grundlovsdagen den 5. juni 2018!!!

Der vil være mulighed for feriepasning mod betaling denne dag, på udvalgte skoler.

Prisen er 84 kr.

Har du behov for feriepasning den 5. juni skal du tilmelde dig på skolens kontor.

Tilmeldingsfristen er til og med den 15. maj 2018. Tilmeldingen er bindende.

 

Ugen der kommer

 

Skriftlige prøver

Onsdag og torsdag hele dagen samt fredag til klokken 12 er gym + foredragssal lukket pga. de skriftlige prøver. Omklædningsrummene kan således heller ikke bruges før fredag kl. 12, og vi henstiller til at elever ikke arbejder/opholder sig i området ude foran gymnastiksalen på prøvedagene. Da Allan og Erik skal have tid til at pille borde, stole osv ned igen, kan det også have indvirkning på efterfølgende mandag. Vi ønsker 9. årgang held og lykke med prøverne.

 

Deadline for nationale tests

Når de skriftlige prøver begynder, kan der ikke længere laves nationale tests. Sidste frist for bookning og afholdelse er d. 30. april. For de elever, der har været syge eller af anden årsag ikke har fået taget testen, er der opsamlingsheat i juni måned.

 

Trivselsundersøgelsen

Skal gennemføres med undervisningsministeriets trivselsværktøj på www.nationaltrivsel.dk inden den 31. maj. Husk at forældre har ret til at vælge om eleverne skal udfylde undersøgelsen i hånden. Hvis det er tilfældet er der kopier hos Judith, som skal udleveres til eleven. Hvis I har elever, der skal lave i hånden, gør de det samtidig med resten af klassen på skolen. Bagefter afleveres undersøgelsen til Judith i en blank konvolut.

 

Ugens appetizer er en omgang livskloge ord, som ikke specielt handler om børn og skole, men om liv. God fornøjelse;-)

https://www.youtube.com/watch?v=yoEezZD71sc

 

Rigtig god Store Bededags weekend til alle!

 

Mohammed, Camilla og Christian

________________________________________

 

Ugen der gik - Uge 15

SFO2 - Vi laver et fedt tilbud til 4. klasserne næste år! Glæd jer:-)
Fra dette skoleårs begyndelse var  det slut med det klubtilbud, der ellers har været til børn fra 4. klasse, når de ikke længere kan gå i SFO. I stedet besluttede Odense Kommune, at de allerede eksisterende SFO’er skulle tilbyde SFO2 for 4. klasseselever.

Her på Agedrup Skole har vi en ambition om fra næste skoleår at skabe et super godt tilbud, som alle børn i 4. klasse gerne vil være en del af, så de i stedet for at gå hjem hver for sig, kan være en del af et sjovt fællesskab med de andre fra årgangen. Vi er i gang med at lave nyt lækkert lokale klar og planlægger et poolbord og andre sjove aktiviteter. I kommer snart til at høre mere om det, og Christina og Mike vil komme rundt i 3. klasserne og lave en navnekonkurrence - Det skal selvfølgelig ikke hedde SFO2, men noget meget mere fængende. Det spørger vi børnene om hjælp til ligesom, vi spørger dem, hvad de godt kunne tænke sig skal være en del af et tilbud, der passer til 4. klasse.

Skoleårets planlægning
Torsdag var Mohammed, Christian og Camilla ude af huset til det første længere møde om næste års planlægning. Vi kiggede på teamdannelse, timefordelingsplan, retningslinjer for fagfordeling mødefrekvens- og struktur og meget andet. PÅ mandag mødes vi med PU på Phönix og inddrager dem som de første, så vi er klædt på til de fælles fagfordelingsmøder.

Dannelsesprocessen

Karina ledte slagets gang på vores fælles møde i onsdags, hvor centrum for arbejdet var dannelsesbegrebet. Vi har arbejdet med indsatsteorier i relation til dannelse gennem hele skoleåret. Det er interessant nu at være nået til spørgsmålet om, hvordan vi i de daglige didaktiske beslutninger om vores undervisning tænker dannelse ind som en naturlig del. I blandede arbejdsgrupper på tværs af afdelinger blev der knoklet og diskuteret, og vi glæder os til at storteams i næste uge mødes med input i forhold til alle de tre fokusord, vi arbejdede med og som storteams skal tage med videre i deres indsatsteorier.

Medmenneskelighed, mod, udholdenhed og nysgerrighed er omdrejningspunktet i odense kommunes dannelsesstrategi, som I finder lige her: https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/dannelsesstrategi

Ugens appetizer: Et blik på en lærers hverdag

Maibritt har forsynet os med denne uges appetizer, som viser lidt om, hvordan en typisk dag ser ud for en lærer. det er tankevækkende - og sjov:-)  https://www.youtube.com/watch?v=ynVeRfIZl0M

Ugen der kommer

Judith er domsmand og kommer kun mandag formiddag samt torsdag og fredag.

PU har arbejdsdag på Phönix på mandag, hvor vi arbejder med skoleårets planlægning

Netværksmøde for ordblinde elever på fredag
På fredag i næste uge klokken 12-13 er der påny netværksmøde for de af vores elever, der er udfordret af ordblindhed. Mødet foregår i mødelokalet ved kontoret, og man skal medbringe sin Cromebook. Her videndeler eleverne, og Pernille og Charlotte - vores to vores læsevejledere - underviser og guider. Denne gang i forhold til arkivsystemer på Drev, Apps på telefonen, OCR-behandling af tekst fra NOTA i AppWriter mm.

Vi håber, flere vil deltage denne gang, så hjælp beleverne med at huske det! :-)

Rigtig god weekend

Mohammed, Christian og Camilla

 

 

Ugen der gik uge 14

 

Aktioner i ungemiljøet

Både Lars og Tina havde tirsdag besøg i deres undervisning af ressourceteamet. Det gav efterfølgende anledning til nogen gode refleksioner i de didaktiske samtaler, hvor der især blev sat spot på læsning og læsestrategier og arbejdsformer. Der er som altid spændende at være med til aktionslæringsforløbene og givtige snakke vi har med hinanden om vores praksis. Onsdag havde ressourceteamet og Camilla sparring og vejledning med Lene Milling fra UCL - en givende dag, hvor vi blandt andet fik ros for vores arbejde med aktionslæring.

 

Folkeskolens prøver

Onsdag var store “trækkedag” for vores 9. årgang, hvor eleverne trak de fordybelsesområder, de skal arbejde med i de forskellige prøvefag. Det er altid spændende at være med og se elevernes reaktioner, når de trækker deres emner. Den 23. april må det offentliggøres hvilke fag eleverne skal til prøve i og lærer- censorfordelingen fald fredag formiddag på plads, så den begyndende planlægning kan starte.

 

Pædagogisk døgn  

Torsdag drøftede ledelsen det pædagogiske døgn i Kerteminde. Opdraget vi har fra P.U. er, at der ikke søsættes nye indsatsområder, men at vi arbejder videre med de samme som i år ud fra forskellige perspektiver. Vi kan ikke afsløre så meget endnu, men dog løfte sløret for, at vi har en meget spændende oplægsholder på krogen, som skal arbejde sammen med os den første dag. Men sæt et stort kryds i kalenderen den 9. og 10. august, for her tager vi afsted til Kerteminde.

 

Ny lærer i ungemiljøet

Line har haft sin første uge på Agedrup Skole, hvor hun har brugt tiden på at lære eleverne at kende. Vi ved, at I har taget godt imod hende og at I fortsat vil hjælpe hende med at finde rundt på skolen. Der er mange ting, der skal læres, når man begynder et nyt sted. Velkommen til, Line.

 

Ugen der kommer

 

Projektopgave 8. årgang

I næste uge tager 8. årgang fat i projektopgaveformen, hvor de hele uge skal arbejde under hovedemnet “Verden omkring os”. Det bliver spændende at følge med i, og ikke mindst for eleverne at prøve kræfter med formen, inden det er alvor næste år.

 

Læsekaravanen på 2. årgang

På mandag får 2. årgang besøg af Læsekaravanen, hvilket er i tråd med skolens indsatsområde Læsning. Temaet er “Jordans Børn”, og eleverne kommer til at arbejde med en masse spændende delemner om Jordan fx “Børn i Jordan”, “Skole og hverdag”, “Dyr i Jordan” og “Natur og klima”.

 

Børne- og ungeforum

Mandag eftermiddag har vi første børne- ungeforum, hvor 2 medarbejdere har meldt ind, at de gerne vil drøfte aktuelle problemstillinger med os. Vi glæder os til for alvor på mandag at sætte det arbejde i gang.

 

Rigtig god weekend til alle!

Mohammed, Camilla og Christian

 

 

Ugen der gik - Uge 12

 

Påskesamling ved 0. årgang

Hvor var det sjovt og fint! Tak til hele 0. årgang for at sende os på påskeferie på dejligste vis. Tak for sang, dans, historier om Peter og Ulven og Sifs fortælling om hjertet på rette sted.

 

Skolernes Sangdag

Hele indskolingen var samlet allerede kl. 10 fredag for sammen med 200.000 skolebørn landet over at fejre Skolernes Sangdag. “I østen stiger solen op” - en gammel klassiker af Ingemann - åbnede ballet og derefter fulgte “Godmorgen, lille land”, “De 24 røvere” og mange flere. Elever og voksne på årgangene sang i 40 minutter sammen med Lillenørderne Marie og Jeppe på DR. Det var stemningsfuldt og dejligt.

 

Rikkes sidste dag

Vi har været så heldige siden jul at have Rikke, som jo er 1. årgangs pædagogstuderende i både skole og SFO, og hun har gjort det rigtig godt. Forleden bestod hun med glans sin eksamen, og i dag fredag er det hendes sidste dag hos os. Vi ønsker dig held og lykke og med stor tak for en god tid med dig.

 

Ugen der kommer… er påskeferie, så i stedet Uge 14;-)

 

Strejkevarsel onsdag den 4/4

Medmindre de forhandlende parter når til enighed eller forligskvinden udskyder strejken, så træder strejken i kraft onsdag den 4/4, hvor pædagogmedhjælperne vil være omfattet. Vi tror, håber og krydser fingre for, at vi ikke får en storkonflikt.

 

Rammer for ønsker af kursus/uddannelse

Kursusudbuddet for næste skoleår er kommet, og I finder hæftet i personalerummet. Sammen med jer tog vi snakken om, hvordan vi bedst håndterer vikarbudgettet, der havde det skidt, og jeres ønske og opdraget fra MED-udvalget var, at vi skruer ned for kursusvirksomhed - 22’ere. Det vil vi gerne være med til, men samtidigt skal man som medarbejder på Agedrup Skole fortsat have mulighed for at dygtiggøre sig. Vi har prioriteret de områder, vi giver ekstra opmærksomhed i kommende skoleår, og derfor vil I opleve, at vi tildeler kurser som rammer indenfor områderne læsning, professionelle læringsfællesskaber og dannelse. Skriv en mail, hvis I ønsker et kursus - eller kom ind omkring.

 

NYT - NYT - NYT: Børne- Ungeforum på Agedrup Skole! Også for forældre!

Vi skrev ud for et stykke tid siden om etablering af BU-Forum - et tværfagligt forum, hvor enkelte børns, klassers, eller årganges vanskeligheder kan drøftes. Det, vi skrev sidst,  gælder stadig, men vi har besluttet at give forældre mulighed for også gennem sit barns lærere og pædagoger at henvende sig med et ønske om sparring. Tilbuddet er en del af vores forebyggende indsatser, og vi synes, det er vigtigt også at give forældre denne mulighed. Så henvend jer hurtigst muligt, så vi kan nå at booke jer ind. Fristen for tilmelding er tirsdag den 4. april kl. 12 hos Christian og Camilla. Lige nu er der stadig 3 tider a 30 minutter tilbage, som kan bookes. Vi vedhæfter beskrivelsen af Børne-UngeForum her.

 

Aktionslæring i Storteam 4 med vejledere og Lene Milling

Ttirsdag i uge 14 er det de ældste klasser i udskolingen og deres lærere, der skal gennemføre planlagte aktionslæringsforløb i samarbejde med vores ressourceteam - og Lene Milling. Hun kommer og er med hele dagen og samler op med ressourceteamet onsdag til endnu en sparrings-session. Det er tydeligt for de af os, som har været med til mange aktioner og didaktiske samtaler efterhånden, at der sker en kæmpe udvikling i jeres måde at gå ind i det på og i vejledernes måde at gennemføre disse på. Alle bliver simpelthen bedre og bedre til at få det til at spille og give mening, så vi sammen kan udvikle vores undervisningspraksis. Dejligt at være vidne til, hvordan I alle inviterer ind og til at se vejlederne vokse med opgaven - som slet ikke er let;-)

 

Rigtig god påskeferie til alle

Mohammed, Christian og Camilla

_______________________________________

 

Ugen der gik - Uge 11

 

Emneuge og skolefest

Torsdag aften sluttede vi emnedagene af med årets skolefest, der havde teamet “Med hjertet på rette sted”. Det var igen i år dejligt at åbne dørene for så mange besøgende og skolen summede endnu mere af liv. Ugen igennem har elever arbejdet i forskellige værksteder, hvor der bl.a. blev produceret ting, der skulle sælges torsdag aften. Et af værkstederne var et medieværksted, der havde til opgave at lave så sekvenser af de aktiviteter, vi arbejdede med. Dem kan I se her og her og her og her og her.

Aftenen sluttede for de flestes vedkommende med vores sceneshow, hvor elever i alle aldre, viste hvad de kunne på scenen. Klip og billeder fra det kan ses på vores facebook-profil. Vi vil gerne sige tak for en god aften og glæder os til at invitere jer igen næste skoleår.

 

To filmnomineringer til til 6. årgang - og en sejr!

6. årgang havde i uge 10 fokus på kortfilmsgenren. De deltog i den forbindelse i edit24's mobilkortfilmskonkurrence. 3 film i Odense blev nomineret til bedste film blandt alle indsendte film.

Vores 6. årgang var repræsenteret med hele 2 nomineringer "Min far" og "For evigt". Så flot! Den ene gik hele vejen og vandt i onsdag prisen for bedste film i Odense og skal dermed videre til finalen. Stort tillykke til elever og lærere!! I kan se filmen her: https://edit24.dk/for-evigt/

 

LegoHousebesøg - 5. og 6. årgang

"Learning through play" 5.b og 6.b Havde en fantastisk dag i Lego House i onsdags, hvor de under temaet leg, leg, leg har udfordret kreativiteten og udviklet forskellige kunstværker. Det var en super dag for både elever og lærere. I kan se billeder og videoer fra turen til Billund på vores facebook side.

 

Skolebestyrelsesmøde

Onsdag havde vi skolebestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet drøftede skolens digitaliseringsprincip og gennemgik skolens driftsbudget for skoleåret 18/19. I kan læse meget mere i referatet fra mødet, som findes på skoleportens hjemmeside under menupunktet “skolebestyrelse”.

 

Åbent Hus i Forårs-SFO og SFO i tirsdags

Rigtig mange forældre, bedsteforældre og børn fra Forårs-SFO og SFO hyggede sig med ansigtsmaling, snobrød på bål, gækkebrevsklipning og en kop kaffe, da vi tirsdag åbnede dørene og bød indenfor til lidt særlig eftermiddagshygge. Det er dejligt, at så mange bakker op og finder tid til at slå sig ned sammen med børnene en stund i en uge, hvor også skolefesten fylder. Tak for det!

 

Grand, Jean og Peter: Konference om "Bevægelse i undervisningen - i udskolingen".

Afsættet var at have fokus på bevægelse integreret i det faglige indhold. Det var super inspirerende - og forplejningen var i top ;)

Vi hørte om unges motivation, om elevinddragelse, om didaktiske modeller og vi havde  gode øvelser med bevægelse, som ikke kræver ret meget forberedelse. Vi har debatteret: "Hvad er bevægelse/variation i undervisningen?" - og vi har talt om hvilke udfordringer, der er ift at implementere en bevægelseskultur med et fælles sprog, videndeling og inddragelse af både elever og forældre.

I mandags havde PU besøg af lærer og bevægelsesvejlederkonsulent Rikke Klokker Grønning. Vi håber, hun kan være med til at inspirere os, til at arbejde videre med variation i undervisningen, og give os gode indspark til at have fokus på bevægelse i undervisningen med et fagligt indhold. I vil naturligvis høre nærmere om den proces.

 

Ugen der kommer

Klassekonferencer på vej!

Mandag holder ressourceteamet møde, og det skal handle om at definere, hvordan vi skal skrue konceptet, som skal afløse KLASK. Det glæder vi os til at dele med jer snart:-)

 

Påskeferiesamling ved 0. årgang på fredag

0. årgang får lov at sende os alle godt på påskeferie, når vi samles i foredragssalen fredag klokken 13.30. En dejlig måde at gå på ferie på!

 

Ny lærer i ungemiljøet

Den 1. april begynder Line Christensen at arbejde hos os. Line er den ene af de 2 kvindelige lærere, vi skrev til jer om i uge 9. I første omgang går Line ind og tager nogle af de timer, som vores egne lærere har læst siden Jens stoppede. Således overtager hun naturfag (biologi og geografi) og idræt i 7.b og natur og teknik i 6.a. Vi glæder os, til hun begynder og ved, I alle vil tage godt imod hende.

 

Rigtig god weekend til alle!

Mohammed, Camilla og Christian

_________________________________________

 

Ugen der gik - Uge 10

Hanne, Tina og Camilla på udviklingskonference i sidste uge
Hvert år afholder skoleafdelingen pædagogisk udviklingskonference for skolernes ledelser og medarbejdere. I år havde vi inviteret Hanne og Tina med sammen med Camilla, og temaet var professionelle læringsfællesskaber. Det er et af de store fokusområder i år - ikke bare på Agedrup Skole som  et af vores indsatsområder - men på forvaltningsniveau og i hele Odense Kommune.
Vi hørte interessante oplæg fra forskere og praktikere i en skønsom blanding, men fælles for dem var deres fokus på elevernes læring under overskrifterne “Vurdering for læring” og brugen af data. Vi blev klogere på både formative og summative data og måder at bruge dem aktivt på i feedbackprocesser med eleverne, hvor man går tæt på den enkelte elevs læring og ikke-læring. Det kræver “dataliteracy”: Evnen til som lærer og pædagog at indsamle, analysere og skabe mening ud af de data, man finder frem til. Meget interessant! Det kommer vi til at beskæftige os med også hos os:-)
Derudover var der tankevækkende resultater fra norske studier, hvor eleverne arbejder med “læringsmakkere” som et fast princip i måden at tilrettelægge undervisning på. Studier viser, at eleverne lærer mere, hvis der systematisk arbejdes med læringsmakkere. Måske der er inspiration at hente der?

Forårs-SFO
De sødeste små førskolebørn er sammen med personalet ved at finde sig til rette i Forårs-SFO’en, der nu summer af leg og førskoleaktiviteter dagen lang. Det er en skøn børnegruppe, og der er allerede gang i Legeøen, Friformobberi og massage i middagsstunden.

Filmuge på 6. årgang
Hele ugen har 6. årgang knoklet med kortfilmsproduktion. De har selv skrevet drejebøger, manuskripter valgt filmlokationer, klippet og redigeret. De færdige film ligger nu klar og sendes afsted til mobilfilmkonkurrencen “edit24”. Uanset udfald kan eleverne på 6. årgang være stolte af deres produktioner.

Introduktionskurser
Mandag til torsdag var 8. årgang på introduktionskurser rundt omkring på de odenseanske ungdomsuddannelser. Introkurserne er en del af de tiltag, der skal hjælpe eleverne med at træffe et valg om, hvad de vil efter folkeskolen. Et valg de om et års tid skal træffe. Hver elev har været på 2 forskellige uddannelser efter eget valg og tilbagemeldingerne har været okay. 

Ugen der kommer

Skolefest og fælles emneuge
Næste uge bliver en helt anderledes uge for hele skolen og med udgangspunkt i overskriften: Hjertet på rette sted. Således vil skolen emme af anderledes aktiviteter og værksteder på tværs. Torsdag munder det hele ud i årets skolefest, og vi glæder os til at åbne dørene for forældre, søskende og bedsteforældre.

God weekend til alle

Mohammed, Camilla og Christian

___________________________________

Ugen der gik - Uge 9

Læringsmiljøobservation

Vi har sammenfattet de noter, vi tog under feedbacken med det team, der var her og observere sidst i januar måned. Helt overordnet set fik vi mange rosende ord under feedbacken med observationsteamet. De følte sig rigtig godt taget imod og oplevede engagement og imødekommenhed fra lærere, pædagoger, elever, teknisk service og rengøring. Helle fik også mange roser både for maden, for hendes energi og hendes måde at være sammen med eleverne på i boden, og det ansvar hun også tager der. Temaet sagde også, at de tydeligt så vores arbejde med dannelse rundt om på skolen - ja, at det ligefrem gennemsyrede stedet. Dejligt!

Nationale tests

Torsdag blev der åbnet for booking og afholdelse af nationale tests.Hvis I oplever problemer med booking, afholdelse eller at se resultater, så kontakt Christian. Læsevejlederne er også klar med gode råd og vejledning til jer bbåde før og efter afholdelse.

Første skoledag for 49 dejlige Forårs-SFO-børn

Forventningsfulde, spændte, glade og lidt nervøse børn og forældre blev taget imod med flagallé og sang, da de torsdag mødte på Agedrup Skole til deres første skoledag. Det blev en rigtig festdag, og vi håber, at alle vores nye elever vil falde godt til på Agedrup Skole. I kan se nogen af de festlige billeder fra første dag på vores facebookside.

Ny teknisk service-medhjælper

Har I lagt mærke til at stolene i personalerummet ikke vipper? En af Rasmus’  første opgaver var at give stolene et eftersyn. Så velkommen til Rasmus, der de næste tre måneder skal gå Erik, Allan og Niels til hånde. Vi håber, du bliver glad for at være hos os!

Fællessamling ved 8. årgang

En fin fortælling om en vellykket skolerejse til Edinburgh var 8. årgangs omdrejningspunkt for denne måneds fællessamling. Det var spændende at høre om deres tur, og det er bekræftende at se det, det giver elever, at have den oplevelse sammen. Det bliver spændende at se, hvor kommende 8. årgang bevæger sig hen i verden.

Ugen der kommer

Husk Åben Rådgivning på mandag

Vores psykolog Mikkel og vores familiebehandler begynder på mandag deres åbne rådgivning, hvor man få hjælp og vejledning til problemstillinger vedr. familier og elever. Det er fra 13 til 15 og man kan booke tid gennem Camilla og Christian. Spørg endelig, hvis du er i tvivl om, hvad du kan bruge tilbuddet til.

Information om den nationale trivselsmåling

Tidligere på året aflyste ministeriet den nationale trivselsmåling. Nu er den igen på papiret til afholdelse fra d. 20. marts til den 31. maj. Undersøgelsen foregår som hidtil, dog med enkelte ændringer og alternativer, som vi vil informere jer om i den nærmeste tid.

Generalprøve på FP

Mandag afholdes de første generalprøver for sommerens prøver. Det er skriftlig dansk, der er på tapetet, og det foregår i tidsrummet 09.00 til 13.00. Brug derfor området omkring 9. årgangs centreret og Nord med omtanke, så eleverne har ro til at koncentrere sig. Som en lille bonusinfo kan vi fortælle at vi til sommerens prøver ikke er udtrukket til beskikket censur.

Ugens appetizer om faglige fællesskaber:

https://www.agedrupskole.odense.dk/Faelles/Beskeder/PL-20180218-43981/Skab%20faglige%20fællesskaber.pdf

Må alle få en dejlig weekend:-)

Mange hilsener

Mohammed, Camilla og Christian

 

Ugen der gik - Uge 8

Tyveri

I onsdags havde vi desværre endnu en dum sag om tyveri, hvor en elev fik taget 300 kroner fra sin pung. Vi ønsker, at Agedrup Skole skal være et trygt sted at være. Et sted, hvor man kan lægge sine ting fra sig og gå uden at skulle frygte, at de er væk, når man kommer tilbage - og uden at alting skal samles sammen og låses inde. Sådan har det været og sådan skal det fortsat være.
Vi fik heldigvis hurtigt fat i politiet, som mødte op på skolen og snakkede med de involverede elever. Den konkrete sag i går er så godt som opklaret, og vi forventer, at det var sidste tilfælde af den karakter i vores ungemiljø. For at beskytte eleverne, vil vi i en periode bede jer om at samle værdigenstande sammen i idrætstimerne - det er hovedsageligt i forbindelse med idræt, vi har oplevet episoderne..

Forårs-SFO-forberedelsen kører på højtryk nu!

1. marts nærmer sig, og vi er i den grad klar til at modtage 49 nye, små skolebørn i Forårs-SFO’en om en uge. De sidste aftaler er på plads, alverdens praktikaliteter ordnet og

Ny struktur i SFO’en

Som noget nyt er børnene nu delt op i tre basisgrupper på tværs af årgange. Her mødes man hver dag i de samme lokaler fra 14.00-14.20, hvor børnene spiser deres eftermiddagsmad, tjekker ind, småsnakker og får beskeder om, hvad der er af aktiviteter i SFO’en. Det giver en dejlig ro og en mere behagelig overgang fra skole til SFO med mindre run på og et rum, hvor det er naturligt at spise sin mad, mens man omstiller sig fra skole til det, man nu skal i gang med. Vi er kommet godt fra start, og om en rum tid evaluerer vi og retter evt til:-)

Ugen der kommer

Nationale tests

Torsdag d. 1. marts lukkes der op for booking og afholdelse af de nationale tests. Tidligere på ugen sendte vi en besked ud med et vedhæftet dokument, der viser hvilke tests, der er obligatoriske, og hvilke frivillige tests man har mulighed for at lave med årgangene. Rådfør jer gerne med læsevejlederne med hensyn til afholdelse, tidspunkter for booking og opfølgning. Oplever I, at I ikke kan booke, mangler resultater eller elever så henvend jer til Christian.

Skolefest - en lille reminder

Forberedelserne til årets skolefest, der har temaet “Med hjertet på rette sted”,  er i fuld gang. Vi glæder os til at åbne dørene den 15. marts.

Udviklingskonference om professionelle læringsfællesskaber

Torsdag og fredag i næste uge tager Hanne, Tina og Camilla på udviklingskonference på Fåborg Fjord, hvor teamet i år er professionelle læringsfællesskaber. Vi glæder os til at dele det med jer på et senere tidspunkt.

Må alle få en dejlig weekend:-)

Mange hilsener

Mohammed, Christian og Camilla

 

Ugen der gik - Uge 6

Fastelavn og Uge Sex på hele skolen
Ugen igennem har skolen summet af emneugestemning. På flere årgange har undervisningen foregået i forskellige værksteder, med indhold der kunne relateres til Uge6. Ugen har også været krydret med fastelavn og flotte udklædninger hos elever og voksne. Traditionen tro var de små i alle former for udklædning rundt på hele skolen og synge for os alle sammen og senere blev der naturligvis slået katten af tønden i hallen.

Skolebestyrelsens fællesspisning
Sikke et dejligt initiativ, skolebestyrelsen har taget i at arrangere fællesspisning for børn og forældre. Vi oplevede rigtig stor opbakning, og det var en virkelig god aften for børn og voksne. Tak til bestyrelsen og Helle, der gav en hånd med mad og indkøb.

Vigtigt fra personalemødet
Lone: Diagnose eller opdragelse
Vi fik alle et lille brush up i forhold til, hvordan vi kan genkende de børn, som vokser op med utydelige rammer og derfor til tider får en adfærd, der kan minde om de børn, som har diagnoser. Forfatteren Ann-Elisabeth Knudsen - kommer i bogen ikke med direkte anvisninger på, hvordan vi skal håndtere den udfordring, men det gav stof til eftertanke hos os, og måske er det en af de væsentlige snakke, vi skal have med hinanden snart: Hvordan håndterer vi den afmagt, vi står i, når vi møder børn, som mangler sociale kompetencer på grund af eftergivende voksne, der ikke laver rammer, som børnene lærer sociale spilleregler? Spilleregler der gør dem i stand til at agere på en måde, så de ikke konstant møder børn og voksne, der tager afstand, fordi de har en uhensigtsmæssig adfærd. Det er en spændende snak! Tusind tak til Lone for inspirationen.

Ugens inspiration
I forlængelse af Lones oplæg finder I her en lille artikel fra en anden bog, som handler om ros og anerkendelse, produkt og proces: “Ros gør dig dum. Dum men glad”, skrevet af Christian Ørsted i bogen “Livsfarlig ledelse, 2013. Den er interessant, kort - og let læst;-)

Nip-napper-inspiration
Fold en nip-napper, lav indhold til et hvilket som helst fag og sæt bevægelse ind; det var Jeans appetizer til os alle efter en succes med de små elever i Uge Sex og kend din krop og dens muligheder og bevægelser. Her skulle børnene sætte en bevægelse ind på hvert af de otte felter, og det gav livlig aktivitet. Tak for inspirationen!

Infomøde i Forårs-SFO’en - Velkommen til Mads og velkommen tilbage til Tess
En flok forventningsfulde forældre til børn, der skal begynde i Forårs-SFO 1. marts var samlet i foredragssalen i onsdags til et fyraftensmøde, hvor vores veloplagte FSFO-crew og vores to skønne børnehaveklasseledere stod klar med info og et dejligt engagement, som vi som ledelse blev super stolte over at stå i spidsen for!
I år er holdet Marianne S, Christina, Mike, Louise og endelig Mads, som er pædagog i Børnehuset Pilebækken. Mads kommer med som repræsentant for dagtilbuddene, og det er en del af intentionen om at skabe et sammenhængende børneliv, hvor tænkningen fra børnehusene trækkes med over i skolen for at lette og kvalificere overgangen for børn og forældre. Velkommen til Mads! Og velkommen tilbage til Tess, som vi har været så heldige at få indenfor dørene igen som ekstra voksen. I løbet af uge 8 laver vi den sidste planlægning, så vi er klar til at modtage 49 små poder den 1. marts. Vi glæder os!

Åben rådgivning med psykolog og familiebehandler - En hilsen fra Mikkel og Gitte
Åben rådgivning er en uformel tværfaglig sparringsmulighed sammen med Gitte (familiebehandler) og Mikkel (psykolog). Vores tanke er, at man kan komme forbi med en tvivl eller undren, som måske ikke føles stor nok til en indstilling eller børne- og ungeforum, og få sparring på denne. Det kunne også være et generelt spørgsmål til et emne som angst eller omsorgssvigt.
Rammerne er rimeligt enkle:

 • Det foregår i første omgang mandag d. 05.03. klokken 13-15 på psykologkontoret, og det er planen, at det skal ligge en gang om måneden.
 • På døren til psykologkontoret vil der hænge en liste, man kan skrive sig på. Man er meget velkommen til at komme som team.
 • Der må ikke være sager/foranstaltninger på eleven, som bringes op.
 • Man tager selv kaffe med.


Vi håber meget I kan bruge tilbuddet og ser frem til at sparre med jer.
Mvh.
Gitte og Mikkel

Ugen der kommer
" STREET & DANSPERFORMANCE" - Valgfagsholdet optræder:
Den 9. marts kl. 17.00 går vores show af stablen. Kom og se " SPOT ON":  Festival i Kulturmaskinen.

Det bliver en fornøjelse, og det bliver fantastisk at se de unges talenter, som vi har arbejdet med i valgfaget i løbet af de 10 uger.

De bedste hilsener fra  Trine og Claudia

Rigtig god weekend til alle og god ferie til alle dem, der er så heldige.
Rigtig god arbejdslyst i SFO’en der jo er åben.


Mohammed, Christian og Camilla