Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Agedrup Skole

 • Brolandvej 16, 5320 Agedrup
 • 63 75 01 00
 • 5798006606580
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Judith Vølund den 03-01-2019
  Helle har lavet en plan over varm mad om onsdagen for ugerne 2 - 6 incl. Se vedhæftede bilag.
 • ikon
  Christian Hovendal den 05-12-2018
  Uddannelsesdag 2019 i LEGO Koncernen
   
  Kære alle.
   
  Uddannelsesdag på LEGO System A/S
  LEGO System A/S gentager succesen med at arrangere en uddannelsesdag i virksomheden. Uddannelsesdagen for 2019 vil blive afholdt lørdag, d. 26.  januar 2019 kl 10.00 – 15.00. Uddannelsesdagen vil blive i form af et åbent hus arrangement, hvor forældre og elever fra landets 9 & 10 klasser og andre uddannelsessøgende inviteres til at komme og høre om de uddannelser, som LEGO System A/S udbyder samt høre om hvorfor en uddannelse er vigtig. Der vil på uddannelsesdagen 2019 være informationsstande, arbejdende værksteder/områder, quiz samt rundvisning i vores produktion.
   
  Industriens kampagne ”Hands On” kommer med deres spil, hvor de unge mennesker får mulighed for at medvirke og lade sig rive med. Ligeledes har vi allieret os med uddannelsesinstitutioner, som vil komme og fortælle om uddannelsesforløbene, og de muligheder der er for at sikre sig en spændende fremtid.
    
  Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at kontakte os.
   
  Kontakt:
  Senior HR Consultant, Birthe Andersen på tlf +45 30653142
  Teamkoordinator, Peter Stensgaard på tlf +45 52342702
   
  Vi glæder os til at se og møde jeres elever og deres forældre.
   
  Med venlig hilsen
   
   
  LEGO

  Birthe Andersen
  Senior Consultant, Partnering&Operations
  Global Learning Center
  Direct +4579506116
  Mobile +45 30653142
  E-mail [email protected]

  LEGO System A/S
  Åstvej
  7190 Billund
  Denmark
  Company: +45 79506070
  www.LEGO.com
   
 • ikon
  Christian Hovendal den 26-11-2018
  Kære forældre og elever

  Centralt er der arbejdet på en ny hjemmeside for 10.klasserne - den er nu færdig. Den nye form har desværre taget længere tid end forventet, derfor den senere udsendelse.
   
  Arbejdsgruppen har haft både de unge og deres forældre som målgruppe for siden og informationerne. Det er en hjemmeside, der i højere grad end den forrige appellerer til unge, med en del video m.v.. Samtidig giver den nye form mulighed for bedre information.
   
  Den kan findes på dette link.
   
  https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/10-klasse
   
  Vi arbejder i øjeblikket på, at det også er den hjemmeside, som kommer frem, når der søges på 10.klasse Odense, eksempelvis på Google. Det skulle gerne blive i orden i løbet af dagen.
   
  Som altid er 10.klasse i Odense et stærkt og varieret tilbud til unge i Odense.

  Med venlig hilsen
  Christian Hovendal

Facebook

Skoleboden

Det faste sortiment i skoleboden - klik her

Ugen der gik

 

Ugen der gik - Uge 2

Projektopgave på 9. årgang
9. årgang har gennem hele ugen arbejdet med deres projektopgaver, hvis problemstillinger spænder vidt. Således vil lærerne i næste uge høre eksaminer i mener så forskellige som skizofreni og Scientology. Vi ønsker 9. årgang tillykke med at nå i mål og held og lykke til prøverne i næste uge.

Sundhedsprofilundersøgelse
Tidligere på ugen lagde vi informationerne ud til jer vedrørende sundhedsprofilundersøgelsen, der igen i år skal tages på 0., 2., 5,. 6., 7., 8. og 9. årgang. Sundhedsprofilen giver et billede af elevernes sundhed, trivsel og fritidsvane, indgår i sundhedsplejens arbejde og fungerer som dialogredskab mellem faggrupper. Derudover indgår sundhedsprofilundersøgelsens resultater som datagrundlag for kvalitetsarbejdet på skoleområdet og som ledelsesinformation i det trivsels- og sundhedsfremmende arbejde. Deadline for undersøgelsen er: 1. februar

Det første onsdagsbesøg fra børnehusene
I onsdags stod Marianne og Rikke klar til at modtage de børn, der skal begynde i Forårs-SFO hos os den 1. marts. De er SÅ små og SÅ søde. Det var som altid en stor succes. Børnehusenes pædagoger stod for aktiviteterne i de rammer, Marianne, Marianne og Rikke havde gjort klar. Dejligt!

Ugen der kommer
Musikalske læringsmiljøer: Mike og Sanne skal på uddannelse:-)

I dette skoleår er et af de områder, hvorpå skoleafdelingen har prioriteret kompetenceløft, musik. Det betød, at vi skulle sende 3 musiklærere og pædagoger på uddannelse fra næste uge. Vi fik dispensation, så vi kunne nøjes med at sende to afsted. 
Der er opstartsmøde på tirsdag, hvor Mohammed også deltager. Mike og Sanne kommer til at samarbejde med en lærer fra musikskolen, der får sin faste gang her, og som hjælper de to igennem kompetenceløftet, som blandt andet indebærer nogle små aktionslæringsforløb. Heldigvis er det tilrettelagt sådan, at Mike siden i sommer har været med Sanne i musik på 1. årgang, så det bliver i de timer, de skal arbejde med projektet. Vi glæder os til at høre om det:-)

Mikkel og Lise på BETT i London
Som en del af udviklingen og deltagelsen i BIR (Børnene i robotbyen), skal Mikkel og Lise med UCL og andre fra BIR-netværket en tur til London. BETT er Mekka for teknologi og de kommer helt sikkert hjem med store drømme om diverse dingenoter. Der er også uddannelse involveret i form af deltagelse på forskellige studieture, som forhåbentlig bidrager til udviklingen af faget her på skolen. Rigtig god tur, Lise og Mikkel.

Læringsmiljøobservationer
Som tidligere år er vi igen en del af læringsmiløbservationerne. Tirsdag er Charlotte og Camilla på besøg på Skt Klemensskolen hele dagen, mens det fredag er Paarup, der besøger os:-) Vi har tidligere sendt programmet ud til jer, så man ved om man får besøg i klasserne og en generel vejledning, som de der får besøg bedes orientere sig i. Vi gør det fordi forskningen viser en klar sammenhæng mellem skoler med høj kvalitet i læringsmiljøet og elevernes læringsudbytte. Et godt læringsmiljø har ikke alene betydning for elevernes skolegang, men har også stor betydning for, hvor godt de klarer sig senere i livet. Læringsmiljøobservationen sætter fokus på 5 temaer, som er identificeret i forskningen og særligt vigtige for læringsmiljøet:
- Fysiske rammer og anvendelse
- Medarb. kvalifikationer, kompetencer og engagement
- Trivsel
- Inkluderende læringsmiljøer
- Undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering

Personalemøde onsdag
På onsdag skal vi drøfte skolens børnesyn, og hvilke konsekvenser børnesynet har for vores praksis. I den forbindelse henledes opmærksomheden på infomail (med link til Rasmus Alenkær-artikel samt de 8 bud) sendt på intra den 8/1.

Rigtig god weekend til alle
Mohammed, Christian og Camilla